LOG Management

Informační systémy společností představují množství dat a informací – ty jsou pomocí softwarového řešení ukládány ve formě tzv. logů. Práci s nimi však není radno podcenit. Základem pro log management je správa logů, tak aby byly spolehlivým a bezpečným zdrojem informací o událostech ve firemním IT prostředí.

USP - ikona

Sjednocení informací ve formě logů

USP - ikona

Přehled o klíčových událostech v IT prostředí

USP - ikona

Zvýšení bezpečnosti a úspora času

Proč řešit log management

Bez efektivního log managementu se dnes neobejdou žádné střední a větší společnosti ani státní správa a instituce. Prakticky sem spadají všechny organice, jejichž IT systémy pracují s informacemi ve formě logů.

 

Sjednocení logů do jednotného formátu také pomáhá odhalení případného kybernetického útoku a je prevencí před vznikem škod. Důvody pro centrální řešení log managementu jsou především:

 • bezpečnostní
 • operační/provozní
 • regulatorní/legislativní (viz zákon o kybernetické bezpečnosti)
Proč řešit log management
 • Sběr a dlouhodobou archivaci logů
 • Log management je orientován pouze na sběr událostí
 • SIEM – Security Information and Event Management představuje schopnost automatických korelací a reportingu

SIEM je vhodnou nadstavbou log managementu, když:

 • Surové logy nestačí
 • V rámci organizace existuje rozsáhlé IT prostředí
 • Je potřeba korelace dat v reálném čase
 • Chcete centralizovat data a eliminovat potřebu práce s více systémy
 • Je nutná dodatečná indexace
 • Požadujete maximálně efektivní reporting
 • Sběr logů a dat
 • Agregace
 • Normalizace
 • Filtrace
 • Korelace
 • Notifikace
 • Archivace
 • Retence
 • Reporting
 • Centralizovanou agregaci a analýzu logů
 • Rotaci logů
 • Vyhledávání a hlášení (monitoring a tzv. alert systém) logů
 • Možnost zpřístupnit logy vybraným skupinám uživatelů, např. vývojářům, managementu apod.

Přínosy log managementu

Přínosy log managementu

Standardů zpracování dat je v současné době nepřeberné množství. Jednotná norma pro formát strojových dat neexistuje. Navíc každá aktualizace systémů může být spojena se změnou dosavadního formátu dat a logů. Jejich zpracování tedy může být velmi obtížné. Díky dobře nastavenému log managementu budou vaše data vždy srozumitelná a dobře zpracovatelná.

Je běžné, že v rámci prevence exponenciálního růstu datového objemu jsou starší logy přepisovány novými. V praxi se pak může stát, že ve chvíli, kdy potřebujete konkrétní log, již není k dispozici. Nebezpečné je to zejména v případě, kdy dojde ke kybernetickému útoku a útočník zahladí stopy tím, že smaže či přepíše klíčová data.

Podobně nepříjemná je situace, kdy potřebujete využít starší data pro potřeby analýzy či auditu a data již nejsou k dispozici. I tady platí, že prevence v podobě kvalitního log managementu je bezpečnější a levnější než snaha o nápravu škod tzv. ex-post.

Možná je vaše organizace v situaci, kdy podléhá povinnosti dodržovat nejrůznější standardy, předpisy či zákony (např. Zákon o kybernetické bezpečnosti, GDPR, ePrivacy apod.). V tomto případě je nezbytné tyto požadavky promítnout také do procesů log managementu napříč IT systémy.

Ve chvíli, kdy počet IT systémů ve společnosti narůstá, roste také náročnost jejich správy a případného vyhledávání bezpečnostních incidentů. Centrální správa logů celý proces činí přehlednějším a mnohem rychlejším. Tím dochází k úspoře času klíčových pracovníků, peněz i snížení rizika potenciálních chyb.

Vlastnosti SIEM

SIEM neboli Security Information and Event Management představuje řešení umožňující odhalení a analýzu bezpečnostní hrozby napříč IT systémy vaší organizace. Díky tomu můžete na potenciální hrozby reagovat dříve, než dojde k nenapravitelným škodám.

 

Díky SIEM máte přehled o aktivitách napříč informační sítí společnosti a veškerých klíčových aktivitách.

Vlastnosti SIEM

Jak probíhá implementace SIEM

Jak probíhá implementace SIEM

Tým initMAXu zpracuje podrobnou analýzu prostředí vaší organizace (společnosti), ideálně současně s analýzou vnitřních procesů a známých rizik.

Security Information and Event Management (SIEM) implementujeme s ohledem na potřeby a MAXimální přínos pro vaši organizaci.

Monitorujeme celý proces a zajišťujeme adekvátní reakce na vzniklé incidenty. Společně všechny procesy a systémy pravidelně aktualizujeme.

Máte zájem o tuto službu?

Napište nám nebo rovnou zavolejte.

Kontaktní osoba - foto

Tomáš Heřmánek

Volba č. 5 na infolince

+420 800 244 442

info@initmax.cz

"(Vyžadováno)" indicates required fields

GDPR(Vyžadováno)
This field is for validation purposes and should be left unchanged.