Souhlas se zpracováním osobních údajů

 1. Udělujete tímto souhlas společnosti initMAX s.r.o., se sídlem Plynární 1617/10, 170 00 Praha, IČ: 11923652, zapsané v OR vedeném u MS v Praze, oddíl C, vložka 356164 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje
  1. Jméno a přijmení
  2. Název společnosti
  3. Telefonní číslo
  4. E-mailová adresa
 2. Jméno, příjmení, název společnosti, telefonní číslo a e-mail je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem poskytování služeb. Tyto údaje budou správcem zpracovány po dobu nezbytně nutnou k vykonávání činnosti.
 3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti:
  1. Adresa: initMAX s.r.o., Plynární 1617/10 170 00 Praha
  2. E-mail: info@initmax.cz
 4. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
  1. Vzít souhlas kdykoliv zpět.
  2. Požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů.
  3. Vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování.
  4. Požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů.
  5. Na přenositelnost údajů.
  6. Podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.