Nový Zabbix 7.0 LTS je téměř zde

Tomáš Heřmánek
7 min
Hodnocení:

Verze Zabbix 7.0 LTS je téměř zde

Nová verze Zabbix 7.0 LTS přináší řadu zajímavých novinek.

Kontaktuje nás pro konzultaci zdarma KONTAKTUJTE NÁS PRO KONZULTACI A UKÁZKU ZDARMA

Připravujeme pro Váš tématické webináře

CO JE NOVÉHO V ZABBIXu 7.0 LTS (Již brzy)

AKTUALIZACE NA POSLEDNÍ VERZI 7.0 LTS (Již brzy)

Školení pro poslední LTS verzi (Zabbix 7.0) bude k dispozici krátce po vydání nové verze VÍCE INFORMACÍ O ŠKOLENÍ
Můžete se také proklikat naším DEMO Zabbixem. Přihlášení proveďte pomocí tlačítka „sign in as guest„ PŘIHLÁSIT SE DO DEMO ZABBIXU

Nové widgety

Gauge widget – Tento widget umožňuje zobrazit měřenou hodnotu na škále s přesnou vizualizací, podobně jako na budíku. To umožňuje rychlé a snadné vyhodnocení stavu sledovaných metrik nebo ukazatelů. Gauge widget je ideální pro zobrazení měření, jako je teplota, vlhkost, rychlost přenosu dat nebo jakýkoli jiný číselný ukazatel. Je k dispozici velká škála možností nastavení.

Pie widget – Tento widget v Zabbixu nabízí různé možnosti vizualizace dat pomocí dvou základních zobrazení pro koláčové grafy: Pie (koláč) a Donut (kobliha).

  • Pie (koláč) zobrazení je klasickým koláčovým grafem, který reprezentuje poměr jednotlivých prvků v rámci určitého datasetu. Každý prvek je zobrazen jako část koláče, přičemž velikost části je relativní k hodnotě nebo procentuálnímu podílu, který zastává ve srovnání s ostatními prvky.
  • Donut (kobliha) zobrazení je variací koláčového grafu, která přidává prázdný prostor ve středu grafu, vytvářející efekt „koblihy“. Toto zobrazení umožňuje zobrazovat dodatečné informace nebo popisky ve středu grafu, které mohou sloužit k poskytnutí dalších detailů nebo kontextu.

Díky těmto dvěma zobrazením mohou uživatelé v Zabbixu snadno vizualizovat data pomocí koláčových grafů a získat přehled o poměru jednotlivých prvků v rámci jejich datasetu. Tímto způsobem mohou rychle identifikovat trendy, rozložení nebo vztahy mezi daty.

Top triggers widget – V tomto widgetu můžete vidět triggery, které nejčastěji změnily svůj stav během vyhodnocovaného období, seřazené podle počtu změn stavu. Můžete zde také filtrovat podle hostů, skupin hostů, tagů, názvu problému a severit. Kromě toho je zde také možnost nastavit počet zobrazených řádků.

Top triggers widget in Zabbix

Rozšířená dostupnost widgetů v šablonách

Dříve v šablonách bylo možné vytvářet pouze následující widgety: Hodiny, Graf (klasický), Prototyp grafu, Hodnota položky, Prostý text, URL.

Nyní šablony podporují vytváření všech widgetů.

Do systémových informacích byla přidána verze Zabbix serveru a frontendu

Pokročilá nastavení jsou nyní vysouvací

Zaškrtávací políčka, která doposud sloužila k zobrazování pokročilých konfigurací (Advanced configuration) byla nyní nově nahrazena vysouvacími bloky. To ve výsledku značně zlepšuje uživatelský komfort, protože sbalení těchto bloků a uložení konfigurace již neresetuje nakonfigurované pokročilé možnosti na výchozí hodnoty, jak tomu bylo v případě použití zaškrtávacích políček.

Nové asynchronní procesy

Procesy „agent poller“ a „http agent pollers„, byly nahrazeny novými, asynchronními variantami a jsou tedy nyní schopné provádět více kontrol současně.

Staré, původní verze těchto procesů byly pouze synchronní, mohly provést v danou chvíli pouze jeden jediný úkon a následně čekaly na odpověď. Nově se nyní v průběhu fáze čekání na odpověď spustí další, paralelní procesy. Rychlost a efektivita monitoringu tedy doznala razatního zlepšení.

Konfiguraci těchto procesů provedete úpravou direktiv „StartHTTPAgentPollers“ a nově tedy i „StartAgentPollers„.

Počet souběžných dotazů pak lze regulovat pomocí nové direktivy „MaxConcurrencyCheckPerPoller„, a to až na maximální hodnotu 1000.

Zároveň s těmito změnami byla pro HTTP kontroly nově implementována i cURL funkce persistentních spojení.

Možnost spustit vzdálené příkazy na aktivních agentech

Počínaje Zabbix Agentem verze 7.0 je nyní možné provádět vzdálené příkazy na agentovi, který pracuje v aktivním režimu. Jakmile je spuštění vzdáleného příkazu spuštěno akční operací nebo ručním spuštěním skriptu, příkaz bude zahrnut do konfigurace aktivních kontrol a proveden, jakmile jej aktivní agent přijme. Všimněte si, že starší aktivní agenti budou ignorovat všechny vzdálené příkazy zahrnuté v konfiguraci aktivních kontrol.

Paralelní zpracování při síťovém objevování

Dříve bylo každé pravidlo pro objevování sítě zpracováváno jedním procesem. Tím pádem mohly být všechny kontrolní služby v rámci pravidla prováděny pouze sekvenčně.

V nové verzi byl proces síťového objevování přepracován tak, aby umožňoval paralelní zpracování kontrolních služeb. Byl přidán nový proces „discovery manager“ spolu s konfigurovatelným počtem „discovery workers“ (pracovníků objevování).

Výchozí počet StartDiscoverers byl zvýšen z 1 na 5 a rozsah z 0-250 na 0-1000.

Zabbix proxy nyní využívá vyrovnávací paměť

Nově byla pro Zabbix proxy vyvinuta vyrovnávací paměť, kde jsou ukládána nová data. Ta jsou přeposílána Zabbix serveru bez toho, aniž by bylo nutné přistupovat k databázi, což opět přispívá k celkovému zvýšení výkonnosti.

Pro optimální výkonnost této funkcionality se doporučuje použití vyrovnávací paměti na úrovni proxy nastavit. To je možné úpravou konfigurační direktivy „ProxyBufferMode“ z hodnoty „disk“ (natvrdo nastavená implicitní hodnota pro již existující instalace) na doporučovanou hodnotu „hybrid“ nebo hodnotu „memory„.

Dále je nutné nastavit velikost této vyrovnávací paměti, k čemuž slouží parametr „ProxyMemoryBufferSize„.

Pokud je proxy zastavena, vyrovnávací paměť je plná nebo data příliš stará, pak je vyrovnávací paměť v režimu „hybrid“ chráněna před ztrátou dat tím, že odloží neodeslaná data do databáze, a po zapsání všech hodnot se pak proxy navrátí k používání vyrovnávací paměti. V režimu „memory“ bude využita pouze vyrovnávací paměť a výkon je tak potenciálně vyšší, ale neexistuje zde žádná ochrana proti ztrátě dat.

Zjednodušené klonování

V nové verzi Zabbix 7.0 LTS bude změněn proces klonování hostů, šablon nebo map. Dříve existovaly dvě možnosti klonování, přičemž nyní zcela zmizí možnost „jednoduchého“ klonování (Clone) a tato pak bude zcela nahrazena klonováním plným (Full clone), se všemi jeho funkcionalitami.

Odkaz na dokumentaci pro každou standardní položku

Každá standardní položka má nyní přímý odkaz z frontendu na stránku dokumentace.

Zvýšený limit počtu znaků

Limit počtu znaků pro všechna pole adresy URL je nyní 2048 znaků a limit znaků pro veškerá autentizační pole User/Username i Password je taktéž navýšen, a to na 255 znaků.

Podpora pro starý numerický typ byla zrušena

Starý styl desetinných čísel, který byl dříve označen jako zastaralý, již není podporován, protože jsou používány číselné hodnoty s rozšířeným rozsahem (Float64).

Oracle RDBMS označena jako zastaralá

Od Zabbix verze 7.0 LTS byla databáze Oracle označena jako zastaralá a v následujících verzích bude podpora Oracle DB pro backendovou databázi i zcela odstraněna.

Nové šablony

  • AWS ECS
  • AWS Cost Explorer
  • OpenStack Nova
  • Cisco SD-WAN
  • PostgreSQL by ODBC

Zabbix ke stažení a další užitečné odkazy


Jako oficiální partneři a velcí fanoušci Zabbix platformy jsme schopni Vám poskytnout služby ze všech oblastí Zabbix monitoringu na té nejvyšší úrovni. Pokud by vás zajímala živá ukázka instalací Zabbixu u našich zákazníků, rádi vám ukážeme Zabbix v praxi.

Ohodnotit článek: