Automatizace

Automatizace IT procesů – pro některé firmy nedosažitelná vize, pro klienty initMAXu samozřejmost. I zkušené IT týmy rády využijí profesionální podpory pro nastavení procesů a pro výběr a instalaci pokročilých nástrojů pro automatizaci. Naším oblíbeným nástrojem je Ansible. Open source řešení, které díky své síle a jednoduchosti celosvětově patří v oblasti automatizace k těm nejpopulárnějším. Má mnoho způsobů využití, od konfiguračního managementu operačních systémů až po různé orchestrační úlohy napříč celou infrastrukturou a cloudem.

USP - ikona

Automatizace šetří čas i náklady

USP - ikona

Zjednodušení práce o opakující se úkoly

USP - ikona

Prevence chybovosti a dokonalý přehled

Benefity automatizace

Pomocí automatizace dokážete ušetřit čas při práci na stále se opakujících úkolech, ušetřit náklady na zaměstnance, a tím zvýšit konkurenceschopnost celé organizace. Benefity automatizace IT systémů jsou různé, a pro dnešní vysoce konkurenční prostředí se tak automatizace stává prakticky nepostradatelnou. Drahocenný čas klíčových IT specialistů jistě vaše organizace dokáže využít lépe než pro opakující se úkoly nebo opravu chyb vzniklých selháním lidského faktoru.

Benefity automatizace

Lidské chyby stojí mnoho společností nemalé peníze. I přes veškerou snahu zaměstnanců je velmi složité jim 100% zabránit. Čas od času zkrátka lidský faktor selže.

Automatizovaný pracovní postup ve vaší IT infrastruktuře omezuje možnost takových chyb tím, že snižuje interakci člověka s úkoly. To nejen zlepšuje kvalitu práce, ale také vám umožňuje soustředit se na hlavní vývoj a inovace namísto napravování chyb.

Aby firma mohla růst, je důležité stále zdokonalovat pracovní procesy a zvyšovat efektivitu. To vyžaduje, abyste pečlivě sledovali stav IT infrastruktury a operací, identifikovali problémy, jako jsou poruchy systému, a implementovali technologická řešení, aby systémy běžely nepřetržitě.

Neustálé opakování takových úkolů však stojí spoustu času, který lze místo toho využít k novému vývoji a inovacím. Nástroj pro automatizaci infrastruktury eliminuje opakující se úkoly a umožňuje vám soustředit se na inovace, nové nápady a budování konkurenčních výhod.

Eliminace manuální práce je jen jedním z aspektů automatizace vaší technologické infrastruktury. Pomáhá nejen snížit únavné úkoly a lidské chyby, ale také identifikovat nové příležitosti k růstu vašeho podnikání. Chytré přístupy k takovéto automatizaci umožňují jednotlivým prvkům vaší infrastruktury učit se, přizpůsobovat se a vyvíjet se v čase.

S pomocí automatizace spolu jednotlivé části IT infrastruktury komunikují a provádějí změny nebo upravují pracovní procesy tak, aby bylo dosaženo požadovaných výsledků. Změnou může být jednoduchý posun v pořadí úkolů v každodenním pracovním postupu nebo nový způsob, jakým se technologické řešení k plnění úkolů používá.

Rychlé a spolehlivé provozování infrastruktury je zásadní zejména při práci v digitálním nebo cloudovém prostředí. Pomáhá vaší IT infrastruktuře udržovat nepřetržité provozování služeb, aby zaměstnanci plnili každodenní úkoly bez problémů.

Automatizační nástroje umožňují propojení prvků IT infrastruktury pomocí kódů – tedy nepřetržitou integraci. Rychle sladí komponenty s relevantními úkoly, identifikují problémy a navrhují řešení, jak se s problémy vypořádat a zvýšit provozní efektivitu, která se promítá do nepřetržitého poskytování IT služeb zaměstnancům.

O Ansible

ansible

Ansible je jednoduchý, a přitom silný open source nástroj pro komplexní centrální a automatickou správu serverů. Lze jej rychle nasadit, bez nutnosti na spravované IT zařízení cokoliv instalovat. Ansible umožňuje připravovat sady úkolů podle rolí a využívat pro práci data různého druhu.

O Ansible

Díky Ansible je možné jednoduše přes SSH kompletně nastavit server, webserver či cluster a zároveň do něj nahrát aplikaci, aktualizace a další. Má mnoho oblastí využití, od konfiguračního managementu operačních systémů až po různé orchestrační úlohy napříč celou infrastrukturou a cloudem. Kombinuje víceuzlové nasazení softwaru, správu konfigurací a ad hoc úloh. Ke správě počítačů využívá protokoly SSH (Secure Shell) nebo PowerShell. Na nainstalovaný software má minimální nároky. Pro linuxové uzly pracuje s Pythonem verze 2.4 nebo vyšší a u uzlů s MS Windows s PowerShellem verze 3.0 nebo vyšší.

Ansible využívá moduly, které pracují s JSONem a mají standardní výstup. Mohou být napsány v libovolném programovacím jazyce. YAML se používá pro znovupoužitelné popisy stavů uzlů.

Vy deklarujete výsledný stav serveru a služeb a Ansible se postará o provedení. Nemusíte řešit, v jakém stavu je server nebo aplikace nyní, Ansible vám zařídí požadovaný výsledek (pomocí deklarativní syntaxe). Veškerou konfiguraci máte verzovanou Gitem. Díky tomu máte vždy přehled, co a kde je nasazeno a v jaké fázi se stav systémů nachází. Ansible vám pomůže nasazovat aplikace a spravovat servery rychleji a bezpečněji.

Vlastnosti Ansible

Mezi vlastnosti Ansible můžeme zařadit:

  • Minimalismus. Systém správy by neměl požadovat instalaci žádného přídavného softwaru.
  • Bezpečnost. Ansible ve svých uzlech nevyužívá agenty. Jediné, co vyžaduje, je OpenSSH, který je na výborné bezpečnostní úrovni a široce otestovaný.
  • Spolehlivost. Neočekávaným vedlejším efektům na spravovaných systémech zabraňuje pečlivě napsaný Ansible playbook, který je IPA idempotentní.
  • Plochou učící se křivku. Pro playbooky je používán snadno zvládnutelný popisný jazyk, který je založený na YAML a šablonách Jinja.
Vlastnosti Ansible

Stejně jako většina systémů pro správu konfigurací dokáže Ansible rozlišit dva různé typy serverů: řídící stroj a uzly. Orchestrace je řízena pomocí modulů z jediného centrálního nebo řídícího stroje, který využívá SSH (Secure Shell) protokol pro přístup ke spravovaným uzlům. Spravované uzly popisuje řídícímu stroji tzv. inventory.

Moduly pro orchestraci se na uzlech dočasně ukládají a komunikují s řídícím strojem za využití protokolu JSON na standardním výstupu.

Velká část často používaných systémů pro správu konfigurací, jako je například Chef, Puppet nebo CFEngine, využívá agenty. Pro tento typ systémů je nutné na každý uzel instalovat démona, který komunikuje s řídícím strojem. Ansible využívá architekturu bez agentů. Díky tomu dochází k nižšímu zatížení sítě, neboť jednotlivé uzly samostatně nekomunikují s řídícím strojem.

Moduly jsou v Ansible považovány za jednotky činnosti. Jednotlivé moduly jsou obvykle samostatné a mohou být napsány v běžných skriptovacích jazycích (Python, Perl, Ruby, bash atd.). K základním vlastnostem modulů patří jejich idempotence. To znamená, že několikanásobné opakování operace (např. při zotavení z výpadku) uvede systém do stejného (požadovaného) stavu.

Inventory je popis uzlů, ke kterým lze v Ansible přistupovat. Inventory je popsané konfiguračním souborem v INI formátu, jehož implicitní umístění je /etc/ansible/hosts. Konfigurační soubor obsahuje pro každý spravovaný uzel buď jeho IP adresu, nebo jméno počítače. Uzly lze navíc sdružovat do skupin.

Playbooky popisují v Ansible konfigurace, nasazení softwaru a orchestraci jednotlivých složek. Playbooky mají formát YAML. Každý Ansible playbook přiřazuje skupině uzlů sadu rolí. Jednotlivé role jsou reprezentovány voláními specifických úloh.

Výhody Ansible

  • Imperativní orchestrace. V případě imperativní orchestrace nedochází k problémům se zdroji, například podobně jako u Puppet nebo Chef.
  • Jednoduchá implementace. Nasadit Ansible je jednoduché a je možné iterovat s playbookem a rolemi.
  • Absence agentů. Pro správu uzlů není potřeba využití agentů, což znamená, že Ansible šetří výkon IT systémů.
  • Python. Ansible je na rozdíl od většiny ostatních řešení psaný v Pythonu. Díky tomu je spuštění jednodušší, protože potřebné knihovny jsou standardně součástí většiny Linux distribucí.
  • Konfigurační soubory. Konfigurační playbooky jsou psané v YAML, což dělá správu konfigurace a automatizaci pohodlnějšími. Je snadné je číst, podporují komentáře a používají kotvy pro odkazy na další položky.
Výhody Ansible
Máte zájem o tuto službu?

Napište nám nebo rovnou zavolejte.

Kontaktní osoba - foto

Tomáš Heřmánek

Volba č. 5 na infolince

+420 800 244 442

info@initmax.cz

"(Vyžadováno)" indicates required fields

GDPR(Vyžadováno)
This field is for validation purposes and should be left unchanged.