DevOps infrastruktura

Přístup DevOps klade důraz na komunikaci, spolupráci a integraci mezi vývojáři a IT specialisty z provozu. Jeho cílem je zajistit rychlé průběžné nasazování produktů a služeb pro Vás nebo pro Vaše zákazníky.

USP - ikona

Vyšší dostupnost a škálovatelnost IT služeb

USP - ikona

Rychlé propojení operačních prostředí

USP - ikona

Základ pro automatizaci a efektivní využití zdrojů

Jak začít s DevOps

Pojem DevOps vznikl spojením dvou slov – Dev = development (vývoj) a Ops = operations (provoz či procesy). Jedná se o přístup k vývoji softwaru, který zdůrazňuje komunikaci, spolupráci a integraci mezi vývojáři a odborníky na informační technologie z provozu. Jeho cílem je zajistit rychlé průběžné nasazování produktů a služeb pro Vás nebo pro Vaše zákazníky.

Pomůžeme Vašim vývojářským týmům vybudovat komplexní, pružné a efektivní DevOps prostředí.

Jak začít s DevOps

Automatizace značně urychluje a zjednodušuje vývoj. Implementujeme například nástroj Atlassian Jira pro evidenci úkolů a chyb nebo technologii Jenkins, která se využívá k automatizaci procesů a průběžné integraci.

Dokážeme přizpůsobit infrastrukturu dané aplikaci. Pro snadnější nasazení pak využíváme nástroj Ansible.

Docker usnadňuje vývoj aplikací a také jejich nasazování v různých prostředích. Špatně vytvořený Dockerfile nebo nevhodně zvolený image ale práci zpomaluje a komplikuje. Pomůžeme Vám s kontejnerizací a její optimalizací.

Velké množství kontejnerů v Dockeru je obtížné spravovat a používat. Pomůžeme Vám s nastavením orchestračního nástroje Kubernetes, který Vám usnadní dohled, automatické škálování a práci s kontejnery.

Pomůžeme Vám s nastavením CI/CD pipeline pro GitLab. Tyto metodiky zajišťují plynulou integraci, doručování a nasazení softwaru a umožňují odhalovat chyby a udržovat nastavené standardy již od počátku vývoje.

Monitoring a následná analýza dat pomáhá administrátorům zvolit vhodnou infrastrukturu pro konkrétní aplikaci. Široké možnosti dohledového softwaru Zabbix také předchází bezpečnostním a provozním problémům.

Výhody DevOps

DevOps je řešením vzájemného propojení vývoje softwaru a provozu IT. Cílem DevOps je pomoci organizaci rychle produkovat softwarové aplikace a služby, spravovat je a flexibilně inovovat.

Metodika DevOps jasně popisuje jednotlivé procesy. Cílem je maximalizovat předvídatelnost, účinnost, bezpečnost a udržitelnost provozních procesů. Často s pomocí automatizace.

DevOps integrace se zaměřuje na dodání produktu, testování kvality, rozvoj produktu, spolehlivý reporting a sledování událostí, včetně vydávání oprav a nových verzí s cílem zvýšit bezpečnost a spolehlivost, zrychlit vývoj a nasazovací cykly.

 

Výhody DevOps

Základem flexibility firem pracujících s DevOps je vydávání inovací v krátkých cyklech. Tento postupný vývoj usnadňuje plánování a správu rizik díky eliminaci komplexních změn. Výhodou DevOps je také stabilita systému. Zkrácení cyklu inovací umožňuje přizpůsobovat se měnícím se potřebám firmy, a to s ohledem jak na vnitřní procesy, tak na potřeby zákazníků nebo dle aktivit konkurence.

V IT chodu firmy se mohou objevit různé problémy. Přístup DevOps je účinnou prevencí na řadu z nich. Výsledkem sdílených procesů propojených v řízení systému pomocí algoritmu kódů je stabilnější prostředí, které lze rychleji a spolehlivě přizpůsobovat potřebám firmy bez obav z neočekávaných dopadů změn.

DevOps je systém, který usnadňuje spolupráci mezi týmy. Základem je transparentnost a sdílení informací i klíčových dat. Typickým příkladem je spolupráce vývoje a provozu IT. Sdílí známé problémy, priority a procesy v rámci DevOps. Díky tomu efektivně plánují práci, a lépe tak dosahují společných cílů.

Konfigurace DevOps představuje správu stavu prostředků v systému, včetně serverů, virtuálních počítačů, cloudů a databází. Pomocí nástrojů pro správu konfigurace můžete vydávat změny plánovaným a systematickým způsobem. Díky tomu klesá riziko nepředvídatelných zásahů, kolizí nebo odchylek od požadovaného stavu.

Definice a konfigurace systému využívané současně s infrastrukturou jako kódem je možné pomocí DevOps snadno automatizovat a vytvářet na jejich základě šablony. Díky tomu lze pracovat i se složitými systémy napříč různými týmy i v měřítku opravdu velkých projektů či firem.

Máte zájem o tuto službu?

Napište nám nebo rovnou zavolejte.

Kontaktní osoba - foto

Tomáš Heřmánek

Volba č. 5 na infolince

+420 800 244 442

info@initmax.cz

"(Vyžadováno)" indicates required fields

GDPR(Vyžadováno)
This field is for validation purposes and should be left unchanged.