Wazuh (SIEM)

Pokud spravujete více serverů, jsou pro vás zásadní informace o stavu jejich zabezpečení, souladu se stanovenými standardy a možnostech řešení zranitelností. Řešením je SIEM (Security Information and Event Management) v podobě Wazuhu – užitečné open-source security platformy. Díky Wazuhu získáte celkový přehled a kontrolu nad stavem zabezpečení vaší IT infrastruktury. Wazuh pracuje v systému univerzálního agenta na sledovaném zařízení a centrálních komponent. Ke zlepšení detekčních schopností využívá celou řadu informací o potenciálních hrozbách.

USP - ikona

Kombinace detekce a prevence hrozeb v reálném čase

USP - ikona

Rozšíření monitoringu a zlepšení celkového přehledu a kontroly

USP - ikona

Automatická reakce na hrozby

O Wazuhu

Wazuh (SIEM) je open-source platforma pro detekci a reakci na bezpečnostní rizika, která umožňuje aktivně sledovat hrozby v reálném čase a poskytuje rozsáhlou podporu pro různé operační systémy. Je navržena tak, aby zlepšila přehled a kontrolu do své sítě a aplikací a nabízí pokročilé funkce detekce a reakce. Působí nejen reaktivně, ale také proaktivně jako prevence před hrozbami. Kromě toho obsahuje centrální sběr a analýzu událostí, monitoring bezpečnostních zařízení, integraci s dalšími nástroji a mnoho dalšího.

O Wazuhu

Log management a Wazuh

Vaše informační systémy představují množství dat a informací, které jsou pomocí softwarového řešení ukládány pomocí tzv. logů. Wazuh s nimi v rámci log managementu pracuje tak, aby byly spolehlivým a bezpečným zdrojem informací o veškerých IT událostech. Díky tomu máte celkový přehled a kontrolu nad celou vaší IT infrastrukturou.

Log management a Wazuh

Důvod je jednoduchý – pokud jste střední nebo větší firma, zkrátka se bez něj neobejdete. Stejně tak pokud spadáte pod státní správu nebo veřejnou instituci. V podstatě všechny instituce, které pracují se svým IT systémem v podobě logů, by měly mít dobrý log management.

Navíc pokud je sjednotíte do jednoho formátu, výrazně si tím ulehčíte případné odhalení kybernetických útoků a hrozeb. Řešit byste ho tedy měli převážně z bezpečnostních, provozních, legislativních a regulatorních důvodů – NIS2, zákon o kybernetické bezpečnosti a oborové regulace.

Wazuh využívá ke zlepšení svých detekčních schopností celou řadu informací a zdrojů o případných hrozbách. Získaná data obohacuje například pomocí MITRE ATT&CK frameworku a compliance a regulatorních požadavků jako jsou PCI DSS, GDPR, HIPAA, CIS a NIST 800-53, a poskytuje tak užitečný kontext pro získání celkového přehledu a kontroly nad děním a stavem vaší IT infrastruktury.

Výhody Wazuhu

Wazuh je volně dostupnou open-source platformou, takže výrazně ušetří vaše náklady za licenční poplatky. Nabízí mnoho užitečných funkcí, včetně monitorování bezpečnostních incidentů, detekce hrozeb a ochrany před útoky.

Výhody Wazuhu

Open-source řešení má u platformy Wazuh (SIEM) několik výhod. První a hlavní výhodou Wazuhu je volná dostupnost, což znamená výraznou úsporu nákladů za licenční poplatky. Díky open-source přístupu máte k dispozici podrobnou uživatelskou dokumentaci, komunitní fóra a další podpůrné služby, které umožňují získat pomoc od širokého spektra uživatelů a vývojářů. Wazuh můžete přizpůsobit specifickým potřebám a požadavkům vaší organizace a snadno jej integrovat do stávající IT infrastruktury.

Wazuh dokáže detekovat nejen známé hrozby, ale také neznámé a nové typy útoků, takže vaše IT infrastruktura bude chráněna před širokou škálou rizik. Wazuh kombinuje detekční pravidla, která jsou založena na znalostech z celého světa se strojovou inteligencí a strojovým učením. Nabízí také integrace s dalšími nástroji, například firewallem nebo antivirovým softwarem. To zlepšuje celkovou účinnost ochrany proti hrozbám a umožňuje snadné monitorování bezpečnostní sítě.

Wazuh sbírá a analyzuje bezpečností data z celé sítě v reálném čase, což umožňuje rychlou reakci na případné hrozby. Můžete také například sledovat dodržování bezpečnostních pravidel a norem, jako je GDPR nebo HIPAA.

Wazuh (SIEM) má aktivní komunitu uživatelů a vývojářů, takže je pravidelně aktualizován a vylepšován. Navíc je kompatibilní s různými operačními systémy, což znamená, že ho můžete snadno implementovat do své stávající IT infrastruktury.

V initMAXu perfektně známe všechny produkty, které nabízíme nebo zprostředkováváme. Wazuh není výjimkou. Orientujeme se v jeho implementaci, fungování i správě. Díky tomu vám dokážeme zaručit tu nejlepší službu.

Díky initMAXu získáte jak nové zkušenosti v oblasti zabezpečení IT infrastruktury, tak při náhlému problému ušetříte desítky hodin na místo hledání vlastního řešení. Wazuh na bezpečnostní problém nejen upozorní, ale také o něm poskytne podrobné informace, a to včetně zdroje a typu závažnosti. Řešení tak pro vás bude o to jednodušší.

Další výhodou pro pořízení bezpečnostního systému Wazuh je naše partnerství s autory platformy. Výhodou partnerství je pravidelná podpora a poradenství přímo od tvůrců Wazuhu, přednostní přístup k různým vylepšením a novým funkcím. Také sami přispíváme k vývoji a inovacím systému, které následně předáváme i našim klientům.

Díky initMAXu nebudete muset řešit podporu v cizím jazyce, zvládneme ji v tom našem. Můžete tak s námi v případě potřeby komunikovat snadno a rychle. Zároveň techničtější informace pochopí i zaměstnanci, kteří neovládají cizí jazyk.

Zabezpečení pomocí Wazuhu

Wazuh spolehlivě ochrání vaši firemní IT infrastrukturu. Dokáže v reálném čase monitorovat bezpečností incidenty, detektovat hrozby a chránit vaše systémy před potenciálními útoky. Wazuh může provádět pravidelnou a automatickou detekci zranitelností a sledovat, zda jsou vaše zařízení v souladu z požadovanými standardy.

Zabezpečení pomocí Wazuhu

V mnoha případech je možné důkazy o hrozbách najít v logu sledovaného systému nebo aplikace. Wazuh pomůže s automatizací jejich správy a analýzy, a tím urychlí odhalení vnějších i vnitřních hrozeb. Pomáhá také s uchováváním logů pro další analýzu a naplnění regulatorních a interních retenčních požadavků.

Wazuh obsahuje modul pro shromažďování informací o hardwaru a softwaru ze sledovaného zařízení. Pomáhá identifikovat aktiva a vyhodnocovat účinnost správy záplat. Shromážděná data, využití paměti, místa na disku, síťové rozhraní, otevřené porty, specifikace procesu, seznam nainstalovaných aplikací a spuštěné procesy, můžete následně vyhledávat pomocí rozhraní Wazuh RESTful API z webového uživatelského rozhraní. Sběr těchto dat se provádí automaticky a pravidelně.

Wazuh vám pomůže sledovat, zda jsou vaše GPO v souladu s bezpečnostními doporučeními, zda je vaše AD zabezpečeno v souladu se specifikací CIS apod. Jednoduše řečeno, modul konfigurace monitoruje nastavení vašich zařízení a porovnává ho s požadovanými standardy. Pokud zjistí, že něco není v pořádku, upozorní vás, abyste to napravili a udrželi tak standardní konfiguraci vašich zařízení. Tím zlepšíte bezpečnost a stabilitu vašich systémů.

Wazuh může provádět pravidelnou a automatickou detekci zranitelností ve vašich operačních systémech a aplikacích nainstalovaných na sledovacích zařízeních a pomáhat je tak včas odhalit. Tento modul je integrovaný s externími zdroji informací o zranitelnostech společností Debian, Red Hat, Canocial, Amazon Linux Advisories Security (ALAS), National Vulnerability Database (NVD) a Microsoft. Výstupem je pak přehled zranitelností včetně dalších doplňujících informací a doporučení.

Díky širokým možnostem nastavení dashboardů, reportingu a alertingu může nejen správa IT, ale i security tým a risk management snadno a rychle získat přehled například o podezřelých činnostech, pravidlech firewallu, nastavení uživatelských práv na sledovaných systémech nebo změnách AD.

Představení Wazuhu

Máte zájem o tuto službu?

Napište nám nebo rovnou zavolejte.

Kontaktní osoba - foto

Tomáš Heřmánek

Volba č. 5 na infolince

+420 800 244 442

info@initmax.cz

"(Vyžadováno)" indicates required fields

GDPR(Vyžadováno)
This field is for validation purposes and should be left unchanged.