Zabbix Monitoring

Zabbix Monitoring dokážeme nasadit na jakoukoli infrastrukturu přímo do vašeho prostředí nebo v cloudu. Vy tak budete mít kompletní přehled o svých datech, která můžete dál analyzovat a vizualizovat.

USP - ikona

Open-source řešení ZDARMA s profesionální podporou

USP - ikona

Množství funkcionalit a možností, a přitom stále jednoduché

USP - ikona

Flexibilní práce s vlastními daty z různých zdrojů

Sběr metrik

Mějte kontrolu nad svou infrastrukturou shromažďováním vybraných metrik a dat z jakéhokoli zdroje.

Sběr metrik

Zabbix vám umožňuje shromažďovat metriky a data z různých zdrojů, zejména z:

 • Síťových zařízení
 • Cloudových služeb, kontejnerů a virtuálních strojů
 • Monitoringu úrovně OS
 • Logů
 • Databází
 • Aplikací a služeb
 • IoT sensorů
 • Monitoringů webových stránek
 • HTTP/HTTPS monitoringem koncových zařízení
 • Celé řady standardních průmyslových protokolů
 • Externích koncových API zařízení

Sběr metrik a dat lze přizpůsobit na míru potřebám Vaší firmy – možnosti Zabbixu jsou široké:

 • Metody push a pull pro sběr dat
  • Vysoce intenzivní sběr dat – minimální interval dotazování je 1 sekunda
  • Plánování sběru metrik
  • Možnost přepsat intervaly dotazování pro konkrétní časová období
  • Omezování stejných dat pro vysokofrekvenční monitorování
 • Sbírejte data jakéhokoli typu:
  • Číselná
  • Textová
  • Binární
  • Strukturovaný JSON, XML, CSV a další datové formáty
 • Monitorování log souboru
  • Shromažďujte a filtrujte hodnoty v log souboru
  • Sbírejte eventlogy v prostředích Windows
  • Získejte počet odpovídajících hodnot nalezených v log souboru

Detekce problému

Odhalte problémy okamžitě! Definujte chytré limity problému.

Zapomeňte na manuální trackování sběru metrik. Se Zabbixem můžete automaticky detekovat problémy už v rámci příchozího metrického toku. Co je nového:

 • Vysoce výkonná detekce problémů v reálném čase
 • Vysoce flexibilní možnosti definice
 • Detekce konkrétního problému a podmínky jeho řešení
 • Několik úrovní závažnosti
 • Analýza hlavní příčiny problému
 • Ochrana proti flappingu
 • Detekce anomálií
 • Predikce trendu
 • Zjištěné problémy lze klasifikovat pomocí tagů a vylepšit tak alerting
 • Export detekovaných problémových událostí v reálném čase do systémů třetích stran (Elastic, Splunk atd.)

Zabbix svým uživatelům poskytuje velice flexibilní a inteligentní limity definice možností. Limit pro trigger může být jednoduchý jako např. „větší než x“ a je možné využít všech možností podporovaných funkcí a operátorů pro statistickou analýzu historických dat.

Detekce problému

Reagujte proaktivně s predikcí trendů

I když je hezké mít nastavené prahové hodnoty pro detekci problémů, je efektivnější na problémy reagovat proaktivně.

Prediktivní funkce Zabbixu vám mohou pomoci dosáhnout tohoto cíle:

 • Předpovídání hodnoty pro včasné upozornění
 • Předpovídání zbývajícího času do dosažení prahu problému

Detekujte anomálie pomocí základního monitorování

Ruční definování prahových hodnot problému není vždy efektivní přístup. V dynamických prostředích, kde se základní hodnoty mohou periodicky měnit, je důležité automaticky vypočítat referenční bod, podle kterého se bude vypočítávat práh problému.

Monitorování Zabbix Baseline vám umožňuje:

 • Detekujte anomálie na základě analýzy historických dat v reálném čase
 • Získejte výkonné statistiky pomocí základního monitorování

Zabbix alerting

Dostávejte upozornění na problém!

Používejte několik kanálů pro messaging k tomu, aby se upozornění na problémy a události ve vašem prostředí dostala k těm správným osobám.

 • Alertingové systémy: VictorOPS, Opsgenie, Pagerduty, SIGNL4 a další
 • Standardní nástroje: email, SMS pro spolehlivá upozornění pomocí USB modemů, online SMS brány
 • Komunikační platformy: Slack, MS Teams, Telegram, Express.ms, Rocket.chat a další
 • Webhooky pro integraci s externím zasíláním zpráv, ITSM nebo ticketovacími systémy
Zabbix alerting

Přizpůsobte si výstražné zprávy!

Definujte různé zprávy pro různé kanály zpráv. Můžete buď použít výchozí šablony zpráv, nebo si vytvořit a přizpůsobit vlastní šablonu zpráv:

 • Přizpůsobte zprávy podle typu problému a uživatelské role příjemce
 • Obohaťte zprávy o jakékoli runtime informace a to třeba i z inventáře

Eskalujte pro rychlejší řešení!

Definujte eskalační scénáře různé složitosti v závislosti na požadovaném pracovním postupu. Od jednoduchých oznámení různým uživatelům a následné eskalaci problému až po zpožděná oznámení a automatické řešení problémů:

 • Okamžitě informujte uživatele o nových problémech
 • Proaktivně spouštějte vzdálené skripty
 • Opakujte oznámení, dokud nebude problém vyřešen
 • Využijte možnosti zpozdit upozornění a spuštění vzdálených příkazů
 • Eskalujte problémy na jiné skupiny uživatelů
 • Využijte různé cesty eskalace pro potvrzené a nepotvrzené problémy
 • Pošlete zprávu po vyřešení problému všem zúčastněným
 • Neomezený počet kroků eskalace

Nechte Zabbix vyřešit vaše problémy automaticky!

Se Zabbixem můžete nejen dostávat upozornění na problém, ale také jej automaticky řešit. K pokusu o vyřešení problému lze spustit opravný skript nebo příkaz:

Spusťte opravný skript například pro:

 • Restartování služby
 • Správu svých cloudových zdrojů
 • Provedení automatického přeškálování zdrojů
 • Provádění jakékoli jiné vlastní logiky

Vizualizace dat

„Získejte rozšířený pohled na svá data pomocí výkonné vizualizace.“

Zobrazte shromážděná data mnoha možnými způsoby!

Definujte řídicí panely založené na widgetech zobrazujících relevantní informace:

 • Velký výběr mnoha různých widgetů
 • Jednoduché umístění a změna velikosti widgetů přetažením
 • Každý widget je přizpůsobitelný, aby vyhovoval vašim potřebám
 • Zobrazujte metriky, problémy, mapy infrastruktury a geografické mapy na svých panelech
 • Zobrazte na svých panelech informace o SLA vaší aktuální podnikové službě
 • Získejte přístup ke svým metrikám, problémům, sestavám a mapám kliknutím na jedno tlačítko.
Vizualizace dat

Analyzujte a korelujte metriky s grafy!

Definujte vlastní grafy nebo přistupujte k ad-hoc grafům jedním kliknutím:

 • Více typů grafů
 • Zobrazení problémů v grafech
 • Flexibilní časový navigátor
 • Zobrazte jednu nebo více metrik jedním kliknutím
 • Využití trendových dat pro dlouhodobý přehled
 • Zobrazte historická data za jakékoli časové období
 • Zobrazte si grafy agregovaných dat
 • Exportujte grafy jako obrázky

Sledujte své monitorované zařízení na interaktivní geografické mapě.

 • Vyberte si z několika poskytovatelů geografických map
 • Zobrazte geografický přehled svého prostředí na řídicích panelech Zabbixu
 • Získejte přístup k libovolnému sledovanému zařízení ze svých geografických map
 • Seskupte svá monitorovaná zařízení do shluku na geografické mapě
 • Sledujte stav jednotlivých zařízení nebo celého clusteru

Prezentujte stav své infrastruktury na mapách!

Zobrazte stavy svých zařízení spolu s daty v reálném čase, abyste získali podrobný přehled o své infrastruktuře na mapě Zabbixu:

 • Možnost zobrazení jakýchkoli dat v reálném čase na vašich mapách
 • Snadné vytváření prvků map přetažením
 • Klonujte a upravujte existující mapy
 • Spouštějte skripty ve své infrastruktuře z obrazovky mapy
 • Vytvářejte víceúrovňové mapy s podmapami
 • Kontextová interakce s prvky mapy
 • Vytvářejte vazby mezi zařízeními v mapě
 • Vytvářejte vnořené mapy – změňte rozsah svého aktuálního zobrazení jedním kliknutím

Vytvářejte pravidelné reporty ve formátu PDF!

Přijímání pravidelných reportů ve formátu PDF vám poskytne užitečné statistiky vašeho prostředí:

 • Nechte si doručovat reporty přímo do své emailové schránky
 • Lze naplánovat denní, týdenní nebo měsíční odesílání
 • Informujte své zákazníky o stavu jejich infrastruktury
 • Nyní lze jakýkoli hlavní panel v Zabbixu přeměnit na zprávu ve formátu PDF

Business monitoring

„Sledujte KPI pomocí monitorování služeb pro podniky.“

Zlepšete sledování problémů pomocí analýzy hlavních příčin
Porovnejte existující a příchozí problémy a proveďte analýzu hlavních příčin:

 • Zabraňte záplavám sekundárních problémů a zobrazte pouze hlavní příčinu
 • Definujte flexibilní logiku korelace problémů
 • Zavřete všechny související nově příchozí problémy, pokud není hlavní příčina vyřešena
 • Pokud byla zjištěna hlavní příčina problému, zavřete související existující problémy
 • Definujte své prvky služeb pomocí hierarchických stromů podnikových služeb
Business monitoring

Sledujte dopad na podnikové úrovni!

Definujte služby a vytvořte stromy služeb pro provádění analýzy dopadu:

 • Definujte a monitorujte úrovně SLA podnikových služeb
 • Simulujte výpadek, abyste viděli dopad na úrovni podnikové služby
 • Algoritmy vypočítávající stavy více služeb najednou
 • Definujte servisní váhy pro vlastní výpočet stavu služby
 • Vypočítejte dostupnost svých podnikových služeb na základě váhy služeb nebo počtu a procenta nedostupných následných služeb

Podnikové služby poskytují plnou podporu pro multitenantní prostředí s flexibilním schématem oprávnění:

 • Definujte uživatelské role s omezeným přístupem ke konkrétním službám
 • Zabezpečte své služby pomocí oprávnění pro čtení nebo zápis pro vaše stromy služeb

Definuje služby a komponenty služeb pomocí vlastní logiky výpočtu SLA:

 • Analyzujte stav souvisejících služeb a proveďte výpočet SLA
 • Snižte SLA, když se jedna nebo všechny součásti služby nacházejí ve stavu problém
 • Vytvářejte servisní stromy pro komplexní výpočty SLA jednotlivých podnikových služeb
 • Získejte přístup k denním/týdenním/měsíčním/ročním přehledům SLA vašich podnikových služeb

Integrace

„Bezproblémově nasaďte Zabbix v rámci své infrastruktury.“

Integrujte Zabbix se stávajícím systémem.

Out of the box monitoring pro přední dodavatele softwaru a hardwaru: Cisco, HPE, Microsoft, IBM, VMware, Meraki, Juniper, F5 a mnoho dalších

Pomocí Zabbixu můžete zlepšit pracovní postupy monitorování a odstraňování problémů pro vaše týmy DevOPS a ITOps. Integrujte Zabbix se svými stávajícími systémy:

 • Monitorujte své Docker kontejnery
 • Web servery – IIS, Apache, Nginx a další
 • Databázové servery, jako je MySQL, PostgreSQL, Microsoft SQL, MongoDB a další
 • Monitorujte jakýkoli operační systém – Linux, Windows, Solaris, BSD, MacOS a další
 • Cloudové služby, jako je AWS, cloud Amazon, cloud Google a další
 • Služby IP telefonie
Integrace

Předávání výstrah do ITSM systémů určených k zasílání zpráv

Out of the box integrations with leading ITSM systems:

 • ServiceNow
 • Zendesk
 • Jira ServiceDesk
 • ManageEngine ServiceDesk
 • TOPdesk
 • SolarWinds Service Desk
 • A mnoho dalších

Integrace jsou poskytovány ve formě přizpůsobitelných JavaScriptových webhooků:

 • Přizpůsobte si stávající integraci nebo vytvořte novou úplně od začátku
 • Importujte integraci od komunity Zabbixu
 • Exportujte svou vlastní integraci a sdílejte ji s komunitou Zabbixu

Sledujte svůj Kubernetes na každé úrovni.

 • Automatické objevování a monitorování uzlů a podů Kubernetes
 • Vytvořte přehledný panel pro vizualizaci stavu uzlů a podu Kubernetes

Monitorování Kubernetes vám také umožňuje sledovat komponenty Kubernetes, jako jsou:

 • Kube-controller-manager
 • Kube-apiserver
 • Kube-scheduler
 • Kubelet

Zabbix je také schopen monitorovat pody, uzly a komponenty Kubernetes v kontejnerových infrastrukturách Redhat OpenShift.

„Přizpůsobte si svou integraci pomocí Zabbix API.“

Vytvářejte automatizační pracovní postupy a integrujte je s jinými systémy pomocí dobře zdokumentovaného JSON RPC API:

 • Automatizujte správu přes Zabbix API
 • K dispozici je více než 200 různých metod
 • Vytvářejte nové aplikace, které budou spolupracovat se Zabbixem
 • Integrujte Zabbix se softwarem třetích stran: správa konfigurace, tiketovací systémy
 • Načítání a správa konfigurace a historických dat
 • Vytvořte si pojmenované API tokeny s datem vypršení platnosti pro bezpečný přístup k Zabbix API

Bezpečnost

„Enterprise zabezpečení“

Šifrujte komunikaci mezi komponentami Zabbixu.

Zabbix podporuje šifrování jakéhokoli komunikačního toku mezi různými součástmi Zabbixu:

 • Veškerá komunikace mezi různými komponentami Zabbixu (jako je Zabbix server, proxy, agenti a nástroje příkazového řádku) podporuje protokol TLS
 • Podpora šifrování pomocí certifikátu a předsdíleného klíče
 • Šifrování je volitelné a konfigurovatelné pro jednotlivé komponenty
 • Všechny citlivé informace jsou zašifrovány a mohou být uloženy v externí klíčence pro další úroveň zabezpečení
 • Vyberte si ze seznamu podporovaných šifrovacích algoritmů na základě své bezpečnostní politiky
Bezpečnost

„Omezte přístup pomocí flexibilního schématu oprávnění.“

Zabbix poskytuje flexibilní schéma uživatelských oprávnění, které lze efektivně používat ke správě uživatelských oprávnění v rámci jedné instalace Zabbixu nebo v distribuovaném prostředí.

Můžete definovat tři úrovně oprávnění:

 • Read-write – přístup pro čtení a zápis
 • Read-only – přístup pouze pro čtení
 • Deny – odepření přístupu

Typy uživatelů se používají k definování přístupu k administrativním funkcím a k určení výchozích oprávnění:

 • Zabbix Uživatel má oprávnění pouze pro čtení shromážděných dat a událostí
 • Zabbix Administrátor může spravovat vaši konfiguraci monitoringu a číst shromážděná data a události
 • Zabbix Super Administrátoři jsou schopni spravovat konfiguraci instance Zabbixu, navíc mají oprávnění Zabbix Administrátor

„Rozšiřte zabezpečení pomocí uživatelských rolí.“

Vytvořte si vlastní uživatelské role s granulární sadou oprávnění pro různé typy uživatelů ve svém prostředí.

Uživatelské role vám také umožňují skrýt nebo zobrazit prvky uživatelského rozhraní Zabbixu, aby vyhovovaly potřebám vašich uživatelů a zákazníků.

Pomocí uživatelských rolí můžete:

 • Omeztit přístup ke konkrétním prvkům uživatelského rozhraní
 • Omeztit přístup k provádění konkrétních akcí v uživatelském rozhraní
 • Vytvořit seznam konkrétních povolených nebo zakázaných API metod

„Ověřujte uživatele pomocí stávající infrastruktury.“

Integrujte Zabbix s vašimi stávajícími autentizačními mechanismy. Zabbix podporuje různé metody ověřování:

 • Interní přihlašování v Zabbixu
 • Ověření HTTP
 • Podpora vícefaktorové autentizace
 • Definujte si vlastní požadavky na složitost hesla
 • LDAP autentizace
 • Single sign-on autentizace
 • Nativní integrace s Active Directory

Díky nativní podpoře ověřování HTTP, LDAP a SAML můžete poskytnout další vrstvu zabezpečení a zlepšit uživatelské pohodlí při práci se Zabbixem.

„Udržujte citlivá data v bezpečí.“

Po zadání máte možnost skrýt své citlivé informace před zvědavýma očima:

 • Skryjte svá uživatelská jména, hesla, ověřovací klíče a další citlivé informace
 • Informace uložené v klíčence nelze získat prostřednictvím API nebo pomocí exportu konfigurace

Nainstalujte si externí klíčenku, abyste měli své citlivé informace pod přísnou kontrolou:

 • Jednotné úložiště pro všechny vaše citlivé informace
 • Přísná omezení pro přístup do klíčenky
 • Podrobný audit log na úrovni klíčenky
 • Uložte si své citlivé informace do externí klíčenky od společnosti HashiCorp
 • Podpora pro klíčenku CyberArk přibude ve verzi 6.2 – viz roadmapa Zabbixu

Omezte přístup k citlivým informacím omezením metrik, které lze ve vašem prostředí shromažďovat:

 • Definujte seznamy povolených a zakázaných metrik
 • Zabraňte nepovolenému přístupu k citlivým informacím
 • Omezte směr síťové komunikace
 • Povolte připojení pouze do a z určených koncových bodů
 • Omezte nešifrovaná připojení k vašim zařízením

Deployment

„Nainstalujte Zabbix během několika minut.“

Zabbix poskytuje mnoho různých způsobů, jak můžete nasadit jednotlivé komponenty Zabbixu:

 • Použijte oficiální balíčky, docker nebo cloudovou variantu pro rychlé nasazení
 • Pomocí šablon můžete spravovat monitorování tisíců zařízení a v případě potřeby provádět lokální přepsání nastavení
 • Snadné vyzkoušení Zabbixu pro potřeby PoC z předkonfigurovaného virtuálního serveru
Deployment

„Ušetřete čas používáním předem připravených šablon.“

Široký výběr předpřipravených šablon poskytuje možnost okamžitě začít monitorovat vaši infrastrukturu:

 • Použijte předpřipravené šablony pro svá zařízení a systémy
 • Přizpůsobte si stávající šablony nebo vytvořte nové vlastní šablony
 • Využijte stovky šablon vytvořených pro Zabbix
 • Apply for the Professional template building service from the Zabbix team
 • Šablony umožňují jednoduché řízení a automatizovaný monitoring vašich zařízení

„Objevte zařízení a služby ve své síti.“

Zabbix automaticky prohledá vaši síť a přidá objevená zařízení do monitoringu:

 • Zjištění zařízení s více síťovými rozhraními
 • Možnost specifikace rozsahu IP adres pro skenování sítě
 • Zjištění odpojených zařízení a možnost definovat vlastní logiku odebrání zařízení

Zjišťujte dostupnost zařízení v síti vyhledáváním různých služeb:

 • Pomocí pingu
 • Zkontrolujte dostupnost SNMP
 • Vyhledejte odpověď od Zabbix Agenta
 • Sondy pro TCP, HTTP, FTP služby
 • A mnoho dalších

„Automatizujte shromažďování metrik a vytváření prahových hodnot problémů.“

Zjišťování zdrojů umožňuje Zabbixu automaticky zjišťovat metriky na vašich koncových zařízeních:

 • Zjišťování zdrojů: automaticky vytvářejte sondy, triggery a grafy pro objevené metriky na zařízeních
 • Použijte zjišťování zdrojů k automatickému vytvoření zařízení do Zabbixu na základě přijatých dat

Objevování zdrojů je prakticky neomezené. Objevte entity, jako jsou: síťová rozhraní
služby, procesory, souborové systémy, Docker kontejnery, Java application MBeans, SNMP entity, senzory IPMI, vlastní komponenty pro vaši interní aplikaci a mnohem, mnohem víc!

Automaticky zjistěte své Zabbix Agenty a začněte je okamžitě sledovat:

 • Označte agenty přizpůsobitelnými metadaty
 • Definujte vlastní pracovní postupy pro registraci, které budou reagovat na různé hodnoty metadat
 • Reakce na změny v metadatech agenta

Definujte vlastní logiku registrace zařízení v závislosti na metadatech agenta:

 • Přiřaďte zařízení ke skupině zařízení
 • Použijte monitorovací šablonu, která odpovídá nalezené službě
 • Informujte své administrátory
 • A mnoho dalších

„Automatické přidání nově nalezených zařízení.“

Definujte vlastní pracovní postup při zařazování a vyjímání zařízení v závislosti na typu zařízení:

 • Přiřaďte zařízení ke skupině zařízení
 • Použijte monitorovací šablonu, která odpovídá nalezené službě
 • Informujte své administrátory
 • A mnoho dalších

„Udržujte svou infrastrukturu aktuální pomocí bezproblémových upgradů.“

Proces upgradu Zabbixu je jednoduchý – stačí aktualizovat na novou verzi Zabbix Serveru, Zabbix Proxy a Zabbix Frontendu a máte hotovo. Žádná ztráta stávajících dat, konfigurace nebo funkcí:

 • Zpětná a dopředná kompatibilita všech komponent Zabbixu v rámci jedné hlavní verze pro zajištění rychlého a snadného procesu upgradu
 • Zabbix Agenti jsou zpětně kompatibilní s předchozími hlavními verzemi

Nikdy není pozdě začít s monitoringem svých systémů a business služeb!

Máte zájem o tuto službu?

Napište nám nebo rovnou zavolejte.

Kontaktní osoba - foto

Tomáš Heřmánek

Volba č. 5 na infolince

+420 800 244 442

info@initmax.cz

"(Vyžadováno)" indicates required fields

GDPR(Vyžadováno)
This field is for validation purposes and should be left unchanged.