školení

Zabbix Certified Professional

Prohlubte své znalosti o Zabbixu a mějte pod kontrolou firemní síť i aplikace.

Obecné informace

Určeno pro produkt

Zabbix 6.0

Velikost skupiny

Malé skupiny (do 10 studentů)

Délka kurzu

3 dny

Typ zkoušky

75 min, teoretická

Požadavky

Zkouška Zabbix Certified Specialist nebo potvrzení o absolvování kurzu Zabbix Certified Specialist

Následující úroveň

Zabbix Certified Expert Level 4

Předchozí úroveň

Zabbix Certified Specialist Level 2

Update

Zabbix Certified Professional Update 5.0

Zabbix Certified Professional Update 1.0 – 4.0

Jazyk kurzu

Čeština

Cena kurzu

42 900,- bez DPH

Odpovědi na časté otázky

N

Součástí kurzu jsou pokročilá praktická cvičení

N

Každý účastník si odnese prezentace a praktická cvicení ke školení ve formě PDF

Osvědčení

N

Každý účastník dostane osvědčení o absolvování kurzu Zabbix 6.0

N

Po úspěšném složení zkoušky certifikát Zabbix 6.0 Certified Professional

Tomáš Heřmánek

Instruktor

Tomáš se řadí mezi nejvetší fanoušky OpenSource kam patří i Zabbix. Specializuje se na aplikační servery, automatizaci a samozřejmě monitoring. Konkrétně za posledních deset let měl to štěstí podílet se na realizaci několika rozsáhlých projektů, které měly nesmírně pozitivní ohlasy. Tomáš získal nejvyšší stupeň certifikace od Red Hat (Certified Red Hat Architect) v roce 2016.

Dárky ke kurzu

Obsah kurzu

první den

 • Intro: Požadavky Zabbixu
 • Intro: Hlavní komponenty Zabbixu
 • Intro: Komunikace mezi komponentami Zabbixu
 • Intro: Sběr dat
 • Intro: Interní workflow Zabbixu
 • Zabbix frontend: Nastavení Nginx
 • Zabbix frontend: Nginx tuning
 • Zabbix frontend: Nginx monitoring
 • Zabbix frontend: Nastavení HTTPS
 • Docker Images: Přehled
 • Docker Images: Distribude Zabbix proxy
 • HA: Přehled
 • HA: Serverová konfigurace
 • HA: Typy nodů
 • HA: Konfigurace agenta
 • HA: Konfigurace proxy
 • HA: Failover
 • HA: Parametry Clusteru
 • Zabbix proxy: Přehled
 • Zabbix proxy: Aktivní proxy mód
 • Zabbix proxy: Pasivní proxy mód
 • Zabbix proxy: Konfigurace
 • Zabbix proxy: Monitoring
 • Zabbix proxy: Runtime příkazy
 • Zabbix proxy: Throttling „Úzká hrdla“
 • Zabbix agent 2: Přehled
 • Zabbix agent 2: Buffers
 • Zabbix agent 2: Hlavní komponenty
 • Zabbix agent 2: Instalace
 • Zabbix agent 2: Možnosti příkazového řádku
 • Zabbix agent 2: Konfigurace pluginu
 • Zabbix agent 2: Named sessions
 • Zabbix agent 2: Klíče
 • Zabbix agent: Key restriction patterns
 • Zabbix agent: Key restriction rule order
 • Zabbix agent: Key restriction notes
 • Zabbix agent: Vzdálené příkazy
 • Šifrování: Přehled
 • Šifrování: Možnosti Zabbixu
 • Šifrování: Přijmout/připojit TLS
 • Šifrování: Používání certifikátů
 • Šifrování: Používání předsdílených klíčů
 • Šifrování: Poznámky
 • Frontend skripty: Přehled
 • Frontend skripty: Parametry

DRUHÝ DEN

 • Preprocessing: přehled
 • Preprocessing: interní workflow
 • Preprocessing: XML
 • Preprocessing: JSON
 • Preprocessing: export CSV do JSON
 • Low-level discovery: úvod
 • Low-level discovery: vlastnosti pravidla LLD
 • Low-level discovery: LLD makra
 • Low-level discovery: prototypy položek
 • Low-level discovery: praktický úkol
 • Low-level discovery: prototypy grafů
 • Low-level discovery: prototypy spouštěčů
 • Low-level discovery: kontextová podpora v uživatelských makrech
 • Low-level discovery: praktický úkol
 • Low-level discovery: LLD systémových služeb
 • Low-level discovery: LLD ve Windows
 • Low-level discovery: LLD overrides
 • Low-level discovery: praktický úkol
 • Low-level discovery: interní workflow LLD
 • Low-level discovery: LLD pomocí závislých položek
 • Low-level discovery: throttling
 • Low-level discovery: praktický úkol
 • Low-level discovery: LLD filesystémů
 • Low-level discovery: praktický úkol
 • Low-level discovery: LLD pomocí SQL
 • Low-level discovery: praktický úkol
 • Low-level discovery: LLD SNMP OIDs
 • SNMP monitoring: dynamické indexy

TŘETÍ DEN

 • VMware monitoring: přehled
 • VMware monitoring: šablony
 • Low-level discovery: prototypy zařízení
 • VMware monitoring: konfigurace
 • VMware monitoring: poznámky
 • JMX monitoring: přehled
 • JMX monitoring: Zabbix Java gateway
 • JMX monitoring: konfigurace Zabbix serveru
 • JMX monitoring: Java konfigurace
 • JMX monitoring: praktický úkol
 • Low-level discovery: LLD prostřednictvím JMX
 • Prediktivní funkce spouštěče: přehled
 • Prediktivní funkce spouštěče: forecast
 • Prediktivní funkce spouštěče: zbývající čas
 • Prediktivní funkce spouštěče: poznámky
 • Prediktivní funkce spouštěče: praktický úkol
 • Prediktivní funkce spouštěče: počet
 • Prediktivní funkce spouštěče: percentil
 • Korelace událostí: přehled
 • Korelace událostí: korelace založená na triggerech
 • Korelace událostí: globální korelace
 • Zabbix proxy: přehled
 • Zabbix proxy: aktivní/pasivní proxy
 • Zabbix proxy: konfigurace
 • Zabbix proxy: Health monitoring
 • Zabbix proxy: runtime příkazy
 • Zabbix proxy: throttling
 • Zabbix proxy: praktický úkol
 • Docker images: přehled
 • Docker images: nasazení Zabbix proxy
 • Export dat v reálném čase: přehled
 • Export dat v reálném čase: praktický úkol
 • Zabbix internals: cache
 • Zabbix internals: interní procesy
 • Zabbix internals: data collectors
 • Zabbix internals: praktický úkol
 • Výkon Zabbixu: nové hodnoty za vteřinu
 • Výkon Zabbixu: úzká hrdla
 • Výkon Zabbixu: ladění databáze (MySQL) a partitioning
 • Výkon Zabbixu: doporučení
 • Zabbix release: politika Zabbix release
 • Zabbix release: Zabbix upgrade
 • Q&A
 • Osvědčení o absolvování kurzu
 • Zkouška Zabbix 6.0 Certified Professional

Odeslat Registraci Na Kurz

This field is for validation purposes and should be left unchanged.