monitoring

Zabbix Monitoring

Zabbix Monitoring dokážeme nasadit na jakoukoli infrastrukturu přímo do vašeho prostředí nebo v cloudu. Vy tak budete mít kompletní přehled a o svých datech, která můžete dál analyzovat a vizualizovat.

Prozkoumejte funkce Zabbixu

Sběr metrik

Detekce problému

Alerting

Bezpečnost

Vizualizace dat

Deployment

Business Monitoring

Integrace

Mějte kontrolu nad svou infrastrukturou shromažďováním vybraných metrik z jakéhokoli zdroje

Sbírejte metriky z jakéhokoli zdroje

Zabbix vám umožňuje shromažďovat metriky a není limitován ani:

 • Síťovými zařízeními
 • Cloudovými službami, kontejnery, virtuálními stroji
 • Monitoringem úrovně OS
 • Logy
 • Databázemi
 • Aplikacemi
 • Službami
 • IoT sensory
 • Monitoringem webových stránek
 • HTTP/HTTPS monitoringem koncových zařízení
 • Podporou celé řady standardních průmyslových protokolů
 • Sběrem dat z externích koncových API zařízení
Flexibilní sběr metrik

Přizpůsobte si sběr metrik

 • Metody push a pull pro sběr dat
  • Vysoce intenzivní sběr dat:
  • Minimální interval dotazování je 1 sekunda
  • Plánování sběru metrik
  • Možnost přepsat intervaly dotazování pro konkrétní časová období
  • Omezování stejných dat pro vysokofrekvenční monitorování
 • Sbírejte data jakéhokoli typu:
  • Číselná
  • Textová
  • Binarní
  • Strukturovaný JSON, XML, CSV a další datové formáty
 • Monitorování log souboru:
  • Shromažďujte a filtrujte hodnoty v log souboru
  • Sbírejte eventlogy v prostředích Windows
  • Získejte počet odpovídajících hodnot nalezených v log souboru
Zabbix Agent
Nativní vysoce výkonný agent pro všechny operační systémy a hardwarové platformy:
 • Síťovými zařízeními
 • Cloudovými službami, kontejnery, virtuálními stroji
 • Monitoringem úrovně OS
 • Logy
 • Databázemi
 • Aplikacemi
 • Službami
 • IoT sensory
 • Monitoringem webových stránek
 • HTTP/HTTPS monitoringem koncových zařízení
 • Podporou celé řady standardních průmyslových protokolů
 • Sběrem dat z externích koncových API zařízení
Monitoring bez Agenta

Využijte monitorování bez agentů pomocí jakéhokoli protokolu

Zabbix podporuje celou řadu různých protokolů pro vzdálené monitorování služeb:
 • Monitoring webu
 • Skriptovatelné syntetické monitorování
 • SNMP (v1/2c/3) polling a trapping
 • Monitoring Java aplikací
 • IPMI
 • SSH/Telnet sondy
 • Monitoring pomocí ODBC
 • ICMP a TCP sondy
 • Prometheus
 • Snadné rozšíření pomocí externích skriptů nebo pluginů
 • Sběr dat z koncových zařízení pomocí HTTP protokolu
 • Podpora Modbus a MQTT protokolů
Syntetický monitoring

Emulujte skutečné transakce pomocí syntetického monitorování

Syntetický monitoring pomáhá s vytvářením komplexních scénářů pro spolehlivé monitorování WEB aplikací a API:

 • Získejte jakoukoli metriku ze svého koncového bodu
 • Definujte Q/A testy pro emulaci skutečných transakcí
Vlastní metody sběru

Rozšiřte své sledování implementací vlastních metod sběru dat

Sběr dat Zabbixu lze snadno rozšířit pomocí:

 • Utilita v příkazové řádce pro vložení jakýchkoli dat
 • Externí skripty napsané v libovolném skriptovacím jazyce
 • Vlastní pluginy pro Zabbix Agent napsané v Go nebo moduly napsané v C
 • Syntetický monitoring pro složité WEB a HTTP scénáře
Transformace dat

Shromažďujte, normalizujte a optimalizujte svá data pomocí transformací

Normalizujte a transformujte jakýkoli druh dat před jejich uložením:
 • Nestrukturovaný text s ořezy částí textu, funkcemi nahrazování a regulárními výrazy
 • JSONPath, XPath výrazy a transformace CSV na JSON
 • Vypočítejte rozdíl mezi hodnotami
 • Provádějte výpočty s číselnými hodnotami
 • Transformace číselné soustavy
 • Ověřte svá data a zkontrolujte, zda je přijatá hodnota v určeném rozsahu hodnot nebo zda neobsahuje chyby
 • Provádějte vlastní transformace dat pomocí JavaScriptu
 • Vyřaďte opakující se hodnoty
 • Extrahujte data z Prometheus exporteru
Shromažďujte data hromadně jednou sondou a použijte je k naplnění několika závislých metrik:
 • Transformujte a extrahujte pouze požadovaná data
 • Snižte počet připojení/dotazů/volání ke koncovému zařízení
 • Snižte vytížení sítě monitoringem za pomoci hromadného shromažďování metrik a následnou transformací dat
 • Zahoďte počáteční hromadná data a uložte pouze výsledné metriky

Odhalte problémy okamžitě

Chytré limity

Definujte chytré limity problému

Zapomeňte na manuální trakování sběru metrik. Se Zabbixem můžete automaticky detekovat problémy už v rámci příchozího metrického toku. Co je nového:

 • Vysoce výkonná detekce problémů v reálném čase
 • Vysoce flexibilní možnosti definice
 • Detekce konkrétního problému a podmínky jeho řešení
 • Několik úrovní závažnosti
 • Analýza hlavní příčiny problému
 • Ochrana proti flappingu
 • Detekce anomálií
 • Predikce trendu
 • Zjištěné problémy lze klasifikovat pomocí tagů a vylepšit tak alerting
 • Export detekovaných problémových událostí v reálném čase do systémů třetích stran (Elastic, Splunk atd.)

Zabbix svým uživatelům poskytuje velice flexibilní a inteligentní limity definice možností. Limit pro trigger může být jednoduchý jako např. „větší než x“ a je možné využít všech možností podporovaných funkcí a operátorů pro statistickou analýzu historických dat.

  Predikce trendu

  Reagujte proaktivně s predikcí trendů

  I když je hezké mít nastaveny prahové hodnoty pro detekci problémů, je efektivnější na problémy reagovat proaktivně. Prediktivní funkce Zabbixu vám mohou pomoci dosáhnout tohoto cíle:

  • Předpovídání hodnoty pro včasné upozornění
  • Předpovídání zbývajícího času do dosažení prahu problému
  Strojové učení

  Detekujte anomálie pomocí základního monitorování

  Ruční definování prahových hodnot problému není vždy efektivní přístup. V dynamických prostředích, kde se základní hodnoty mohou periodicky měnit, je důležité automaticky vypočítat referenční bod, podle kterého se bude vypočítávat práh problému. Monitorování Zabbix Baseline vám umožňuje:

  • Detekujte anomálie na základě analýzy historických dat v reálném čase
  • Získejte výkonné statistiky pomocí základního monitorování

  Buďte informování o kritických problémech

  Kanály pro messaging

  Dostávejte upozornění na problém

  Používejte několik kanálů pro messaging k tomu, aby se upozornění na problémy a události ve vašem prostředí dostaly k těm správným osobám.

   • Alertingové systémy:
    • VictorOPS
    • Opsgenie
    • Pagerduty
    • SIGNL4
    • a další
   • Email
   • SMS pro spolehlivá upozornění pomocí USB modemů
   • Online SMS brány
   • Komunikační platformy
    • Slack
    • MS Teams
    • Telegram
    • Express.ms
    • Rocket.chat
    • a další
   • Webhooky pro integraci s externím zasíláním zpráv, ITSM nebo ticketovacími systémy
   Vlastní zprávy

   Přizpůsobte si výstražné zprávy

   Definujte různé zprávy pro různé kanály zpráv. Můžete buď použít výchozí šablony zpráv, nebo si vytvořit a přizpůsobit vlastní šablonu zpráv:

   • Přizpůsobte zprávy podle typu problému a uživatelské role příjemce
   • Obohaťte zprávy o jakékoli runtime informace a to třeba i z inventáře
   Eskalační scénáře

   Eskalujte pro rychlejší řešení

   Definujte eskalační scénáře různé složitosti v závislosti na požadovaném pracovním postupu. Od jednoduchých oznámení různým uživatelům a následnou eskalaci problému až po zpožděná oznámení a automatické řešení problémů:

   • Okamžitě informujte uživatele o nových problémech
   • Proaktivně spouštějte vzdálené skripty
   • Opakujte oznámení, dokud nebude problém vyřešen
   • Využijte možnosti spozdit upozornění a spuštění vzdálených příkazů
   • Eskalujte problémy na jiné skupiny uživatelů
   • Využíjte různé cesty eskalace pro potvrzené a nepotvrzené problémy
   • Pošlete zprávu po vyřešení problému všem zúčastněným
   • Neomezený počet kroků eskalace
   Automatické opravy

   Nechte Zabbix vyřešit vaše problémy automaticky

   Se Zabbixem můžete nejen dostávat upozornění na problém, ale také jej automaticky řešit. K pokusu o vyřešení problému lze spustit opravný skript nebo příkaz:

   Spusťte opravný skript například pro:

   • Restartování služby
   • Správu svých cloudových zdrojů
   • Provedení automatického přeškálování zdrojů
   • Provádění jakékoli jiné vlastní logiky

    Získejte rozšířený pohled na svá data pomocí výkonné vizualizace

    Vizualizace

    Zobrazte shromážděná data mnoha možnými způsoby

    Definujte řídicí panely založené na widgetech zobrazující relevantní informace:

    • Velký výběr mnoha různých widgetů
    • Jednoduché umístění a změna velikosti widgetů přetažením
    • Každý widget je přizpůsobitelný, aby vyhovoval vašim potřebám
    • Zobrazujte metriky, problémy, mapy infrastruktůry a geografické mapy na svých panelech
    • Zobrazte na svých panelech informace o SLA vaší aktuální podnikové službě

    Získejte přístup ke svým metrikám, problémům, sestavám a mapám kliknutím na jedno tlačítko.

    Grafy

    Analyzujte a korelujte metriky s grafy

    Definujte vlastní grafy nebo přistupujte k ad-hoc grafům jedním kliknutím:

    • Více typů grafů
    • Zobrazení problémů v grafech
    • Flexibilní časový navigátor
    • Zobrazte jednu nebo více metrik jedním kliknutím
    • Využití trendových dat pro dlouhodobý přehled
    • Zobrazte historická data za jakékoli časové období
    • Zobrazte si grafy agregovaných dat
    • Exportujte grafy jako obrázky
     Geo-mapy

     Sledujte své monitorované zařízení na interaktivní geografické mapě

     • Vyberte si z několika poskytovatelů geografických map
     • Zobrazte geografický přehled svého prostředí na řídicích panelech Zabbixu
     • Získejte přístup k libovolnému sledovanému zařízení ze svých geografických map
     • Seskupte své monitorované zařízení do shluku na geografické mapě
     • Sledujte stav jednotlivých zařízení nebo celého clusteru
      Infrastrukturní Mapy

      Prezentujte stav vaší infrastruktury na mapách

      Zobrazte stavy svých zařízení spolu s daty v reálném čase, abyste získali podrobný přehled o své infrastruktuře na mapě Zabbixu:

      • Možnost zobrazení jakýchkoliv dat v reálném čase na vašich mapách
      • Snadné vytváření prvků map přetažením
      • Klonujte a upravujte existující mapy
      • Spouštějte skripty ve vaší infrastruktuře z obrazovky mapy
      • Vytvářejte víceúrovňové mapy s podmapami
      • Kontextová interakce s prvky mapy
      • Vytvářejte vazby mezi zařízeními v mapě
      • Vytvářejte vnořené mapy – změňte rozsah svého aktuálního zobrazení jedním kliknutím
       Pravidelné reporty

       Vytvářejte pravidelné reporty ve formátu PDF

       Přijímání pravidelných reportů ve formátu PDF vám poskytne užitečné statistiky vašeho prostředí:

       • Nechte si doručovat reporty přímo do vaší emailové schránky
       • Lze naplánovat denní, týdenní nebo měsíční odesílání
       • Informujte své zákazníky o stavu jejich infrastruktury

       Nyní lze jakýkoli hlavní panel v Zabbixu přeměnit na zprávu ve formátu PDF!

       Sledujte KPI pomocí monitorování služeb pro podniky

       Analýza hlavní příčiny

       Zlepšete sledování problémů pomocí analýzy hlavních příčin

       Porovnejte existující a příchozí problémy a proveďte analýzu hlavních příčin:

       • Zabraňte záplavám sekundárních problémů a zobrazte pouze hlavní příčinu
       • Definujte flexibilní logiku korelace problémů
       • Zavřete všechny související nově příchozí problémy, pokud není hlavní příčina vyřešena
       • Pokud byla zjištěna hlavní příčina problému, zavřete související existující problémy
       • Definujte své prvky služeb pomocí hierarchických stromů podnikových služeb
        Dopad na podnikové služby

        Sledujte dopad na podnikové úrovni

        Definujte služby a vytvořte stromy služeb pro provádění analýzy dopadu:

        • Definujte a monitorujte úrovně SLA podnikových služeb
        • Simulujte výpadek, abyste viděli dopad na úrovni podnikové služby
        • Algoritmy výpočítávajcí stavy více služeb najednou
        • Definujte servisní váhy pro vlastní výpočet stavu služby
        • Vypočítejte dostupnost svých podnikových služeb na základě váhy služeb nebo počtu a procenta nedostupných následných služeb

        Podnikové služby poskytují plnou podporu pro multitenantní prostředí s flexibilním schématem oprávnění:

        • Definujte uživatelské role s omezeným přístupem ke konkrétním službám
        • Zabezpečte své služby pomocí oprávnění pro čtení nebo zápis pro vaše stromy služeb
         Monitoring SLA

         Definuje služby a a komponenty služeb pomocí vlastní logiky výpočtu SLA: 

         • Analyzuje stav souvisejících služeb a proveďte výpočet SLA
         • Snižte SLA, když se jedna nebo všechny součásti služby nacházejí ve stavu problém
         • Vytvářejte servisní stromy pro komplexní výpočty SLA jednotlivých podnikových služeb
         • Získejte přístup k denním/týdenním/měsíčním/ročním přehledům SLA vašich podnikových služeb

          Bezproblémově nasaďte Zabbix v rámci vaší infrastruktury

          Podpora výrobců

          Integrujte Zabbix se stávajícím systémem

          Out of the box monitoring pro přední dodavatele softwaru a hardwaru:
          • Cisco
          • HPE
          • Microsoft
          • IBM
          • VMware
          • Meraki
          • Juniper
          • F5
          • A mnoho dalších

          Pomocí Zabbixu můžete zlepšit pracovní postupy monitorování a odstraňování problémů pro vaše týmy DevOPS a ITOps. Integrujte Zabbix se svými stávajícími systémy:

          • Monitorujte vaše Docker kontejnery
          • Web servery – IIS, Apache, Nginx a další
          • Databázové servery, jako jsou MySQL, PostgreSQL, Microsoft SQL, MongoDB a další
          • Monitorujte jakýkoli operační systém – Linux, Windows, Solaris, BSD, MacOS a další
          • Cloudové služby, jako je AWS, cloud Amazon, cloud Google a další
          • Služby IP telefonie
           ITSM integrace

           Předávání výstrah do ITSM a systémů určených k zasílání zpráv

           Out of the box integrations with leading ITSM systems:
           • ServiceNow
           • Zendesk
           • Jira ServiceDesk
           • ManageEngine ServiceDesk
           • TOPdesk
           • SolarWinds Service Desk
           • A mnoho dalších

            Integrace jsou poskytovány ve formě přizpůsobitelných JavaScriptových webhooků:

            • Přizpůsobte si stávající integraci nebo vytvořte novou úplně od začátku
            • Importujte integraci od komunity Zabbixu
            • Exportujte svou vlastní integraci a sdílejte ji s komunitou Zabbix
            Monitorování Kubernetes

            Sledujte svůj Kubernetes na každé úrovni

            • Automatické objevování a monitorování uzlů a podů Kubernetes
            • Vytvořte přehledný panel pro vizualizaci stavu uzlů a podu Kubernetes

            Monitorování Kubernetes vám také umožňuje sledovat komponenty Kubernetes, jako jsou:

            • kube-controller-manager
            • kube-apiserver
            • kube-scheduler
            • kubelet
            Zabbix je také schopen monitorovat pody, uzly a komponenty Kubernetes v kontejnerových infrastrukturách Redhat OpenShift.
            Zabbix API

            Přizpůsobte si vaší integraci pomocí Zabbix API

            Vytvářejte automatizační pracovní postupy a integrujte se s jinými systémy pomocí dobře zdokumentovaného JSON RPC API:
            • Automatizujte správu přes Zabbix API
            • K dispozici je více než 200 různých metod
            • Vytvářejte nové aplikace, které budou spolupracovat se Zabbixem
            • Integrujte Zabbix se softwarem třetích stran: Správa konfigurace, tiketovací systémy
            • Načítání a správa konfigurace a historických dat
            • Vytvořte si pojmenované API tokeny s datem vypršení platnosti pro bezpečný přístup k Zabbix API

             Enterprise zabezpečení

             Enterprise zabezpečení

             Šifrujte komunikaci mezi komponentami Zabbixu

             Zabbix podporuje šifrování jakéhokoli komunikačního toku mezi různými součástmi Zabbixu:

             • Veškerá komunikace mezi různými komponentami Zabbixu (jako je Zabbix server, proxy, agenti a nástroji příkazového řádku) podporují protokol TLS
             • Podpora šifrování pomocí certifikátu a předsdíleného klíče
             • Šifrování je volitelné a konfigurovatelné pro jednotlivé komponenty
             • Všechny citlivé informace jsou zašifrovány a mohou být uloženy v externí klíčence pro další úroveň zabezpečení
             • Vyberte si ze seznamu podporovaných šifrovacích algoritmů na základě vaší bezpečnostní politiky
              Flexibilní oprávnění

              Omezte přístup pomocí flexibilního schématu oprávnění

              Zabbix poskytuje flexibilní schéma uživatelských oprávnění, které lze efektivně používat ke správě uživatelských oprávnění v rámci jedné instalace Zabbixu nebo v distribuovaném prostředí.

              Můžete definovat tři úrovně oprávnění:

              • Read-write – přístup pro čtení a zápis
              • Read-only – přístup pouze pro čtení
              • Deny – odepření přístupu

              Typy uživatelů se používají k definování přístupu k administrativním funkcím a k určení výchozích oprávnění:

              • Zabbix Uživatel má oprávnění pouze pro čtení ke shromážděným datům a událostem
              • Zabbix Administrátor může spravovat vaši konfiguraci monitoringu a číst shromážděná data a událost
              • Zabbix Super Administrátoři jsou schopni spravovat konfiguraci instance Zabbixu, navíc mají oprávnění Zabbix Administrátor
               Uživatelské role

               Rozšiřte zabezpečení pomocí uživatelských rolí

               Vytvořte si vlastní uživatelské role s granulární sadou oprávnění pro různé typy uživatelů ve vašem prostředí.

               Uživatelské role vám také umožňují skrýt nebo zobrazit prvky uživatelského rozhraní Zabbixu, aby vyhovovaly potřebám vašich uživatelů a zákazníků.

               Pomocí uživatelských rolí můžete:

               • Omezte přístup ke konkrétním prvkům uživatelského rozhraní
               • Omezte přístup k provádění konkrétních akcí v uživatelském rozhraní
               • Vytvořte seznam povolených nebo zakázáných konkrétních API metod
                Ověření uživatelé

                Ověřujte uživatele pomocí stávající infrastruktury

                Integrujte Zabbix s vašimi stávajícími autentizačními mechanismy. Zabbix podporuje různé metody ověřování:

                • Interní přihlášování v Zabbixu
                • Ověření HTTP
                • Podpora vícefaktorové autentizace
                • Definujte si vlastní požadavky na složitost hesla
                • LDAP autentizace
                • autentizace
                • Single sign-on autentizace
                • Nativní integrace s Active Directory

                 Díky nativní podpoře ověřování HTTP, LDAP a SAML můžete poskytnout další vrstvu zabezpečení a zlepšit uživatelské pohodlí při práci se Zabbixem.

                 Bezpečnostní klíčenka

                 Udržujte citlivá data v bezpečí

                 Po zadání máte možnost skrýt své citlivé informace před zvědavýma očima:

                 • Skryjte svá uživatelská jména, hesla, ověřovací klíče a další citlivé informace
                 • Informace uložené v klíčence nelze získat prostřednictvím API nebo pomocí exportu konfigurace

                 Nainstalujte si externí klíčenku, abyste měli své ciltlivé informace pod přísnou kontrolou:

                 • Jednotné úložiště pro všechny vaše citlivé informace
                 • Přísná omezení pro přístup do klíčenky
                 • Podrobný audit log na úrovni klíčenky
                 • Uložte si své citlivé informace do externí klíčenky od společnosti HashiCorp
                 • Podpora pro klíčenku CyberArk přibude ve verzi 6.2 – viz roadmapa Zabbixu
                  Sledování změn konfigurace

                  Udržujte citlivá data v bezpečí

                  Po zadání máte možnost skrýt své citlivé informace před zvědavýma očima:

                  • Skryjte svá uživatelská jména, hesla, ověřovací klíče a další citlivé informace
                  • Informace uložené v klíčence nelze získat prostřednictvím API nebo pomocí exportu konfigurace

                  Nainstalujte si externí klíčenku, abyste měli své ciltlivé informace pod přísnou kontrolou:

                  • Jednotné úložiště pro všechny vaše citlivé informace
                  • Přísná omezení pro přístup do klíčenky
                  • Podrobný audit log na úrovni klíčenky
                  • Uložte si své citlivé informace do externí klíčenky od společnosti HashiCorp
                  • Podpora pro klíčenku CyberArk přibude ve verzi 6.2 – viz roadmapa Zabbixu
                   Omezení přístupu k datům

                   Omezení sběru dat

                   Omezte přístup k citlivým informacím omezením metrik, které lze ve vašem prostředí shromažďovat:

                   • Definujte seznamy povolených a zakázaných metrik
                   • Zabraňte nepovolenému přístupu k citlivým informacím
                   • Omezte směr síťové komunikace
                   • Povolte připojení pouze do a z určených koncových bodů
                   • Omezte nešifrovaná připojení k vašim zařízením

                    Nainstalujte Zabbix za 5 minut ve vašem prostředí nebo v cloudu

                    Instalace během několika minut

                    Nainstalujte Zabbix během několika minut

                    Zabbix poskytuje mnoho různých způsobů, jak můžete nasadit jednotlivé komponenty Zabbixu:

                    • Použijte oficiální balíčky, docker nebo cloudovou variantu pro rychlé nasazení
                    • Pomocí šablon můžete spravovat monitorování tisíců zařízení a v případě potřeby provádět lokální přepsání nastavení
                    • Snadné vyzkoušení Zabbixu pro potřeby PoC z předkonfigurovaného virtuálního serveru
                     Out-of-the-box šablony

                     Ušetřete čas používáním předem připravených šablon

                     Široký výběr předpřipravených šablon poskytuje možnost okamžitě začít monitorovat vaši infrastrukturu:

                     • Použijte předpřipravené šablony pro vaše zařízení a systémy
                     • Přizpůsobte si stávající šablony nebo vytvořte nové vlastní šablony
                     • Využijte stovky šablon vytvořených pro Zabbix
                     • Apply for the Professional template building service from the Zabbix team
                     • Templates enable ease of management and automate monitoring for your devices
                      Síťové objevování

                      Objevte zařízení a služby ve vaší síti

                      Zabbix automaticky prohledá vaši síť a přidá objevená zařízení do monitoringu:

                      • Zjištění zařízení s více síťovými rozhraními
                      • Možnost specifikace rozsahu IP adres pro skenování sítě
                      • Zjištění odpojeních zařízení a možnost definovat vlastní logiku odebraní zařízení

                      Zjišťujte dostupnost zařízení v síti vyhledáváním různých služeb:

                      • Pomocí pingu
                      • Zkontrolujte dostupnost SNMP
                      • Vyhledejte odpověď od Zabbix Agenta
                      • Sondy pro TCP, HTTP, FTP služby
                      • A mnoho dalších
                       Objevování služeb

                       Automatizujte shromažďování metrik a vytváření prahových hodnot problémů

                       Zjišťování zdrojů umožňuje Zabbixu automaticky zjišťovat metriky na vašich koncových zařízení:

                       • Zjišťování zdrojů: automaticky vytvářejte sondy, triggery a grafy pro objevené metriky na zařízení
                       • Použijte zjišťování zdrojů k automatickému vytvoření zařízení do Zabbixu na základě přijatých dat

                       Objevování zdrojů je prakticky neomezené. Objevte entity, jako jsou:

                       • Síťová rozhraní
                       • Služby
                       • Procesory
                       • Souborové systémy
                       • Docker kontejnery
                       • Java application MBeans
                       • SNMP entity
                       • senzory IPMI
                       • Vlastní komponenty pro vaši interní aplikaci
                       • A mnohem, mnohem víc!
                        Automatické nasazení agentů

                        Automatizujte nasazení agentů

                        Automaticky zjistěte své Zabbix Agenty a začněte je okamžitě sledovat:

                        • Označte agenty přizpůsobitelnými metadaty
                        • Definujte vlastní pracovní postupy pro registraci, které budou reagovat na různé hodnoty metadat
                        • Reakce na změny v metadatech agenta

                        Definujte vlastní logiku registrace zařízení v závislosti na metadatech agenta:

                        • Přiřaďte zařízení ke skupině zařízení
                        • Použijte šablonu pro monitorování, která odpovídá zjištěné službě
                        • Informujte své administrátory
                        • A mnoho dalších
                         Zvolený postup auto-registrace

                         Automatické přidání nově nalezených zařízení

                         Definujte vlastní pracovní postup při zařazování a vyjímání zařízení v závislosti na typu zařízení:

                         • Přiřazení zařízení ke skupině zařízení
                         • Použití monitorovací šablony, která odpovídá nalezené službě
                         • Informujte své administrátory
                         • A mnoho dalších
                          Bezproblémové Upgrady

                          Udržujte svou infrastrukturu aktuální pomocí bezproblémových upgradů

                          Proces upgradu Zabbixu je jednoduchý – stačí aktualizovat na novou verzi Zabbix Serveru, Zabbix Proxy a Zabbix Frontendu a máte hotovo. Žádná ztráta stávajících dat, konfigurace nebo funkcí:

                          • Zpětná a dopředná kompatibilita všech komponent Zabbixu v rámci jedné hlavní verze pro zajištění rychlého a snadného procesu upgradu
                          • Zabbix Agenti jsou zpětně kompatibilní s předchozími hlavními verzemi

                           Nikdy není pozdě začít s monitoringem svých systémů a Business služeb!

                           Požádat o bezplatnou konzultaci

                           "(Vyžadováno)" indicates required fields

                           This field is for validation purposes and should be left unchanged.