Akce: Komplexní pohled na monitoring od A do Z

Dne 19. 12. 2023 se konala IT konference „Komplexní pohled na monitoring od A do Z“ pořádaná společností Datascript. Na tuto konferenci byli přizváni řečníci a odborníci pro oblast IT monitoringu s tématy a komplexními řešenímí napříč celou touto problematikou. A ani my jsme u toho nemohli chybět!

Za nás se konference zúčastnil Tomáš Heřmánek, CEO a zakladatel initMAX. Jeho přednášku na velice zajímavé téma „Automatizace monitoringu, analýza a reporting“ si můžete ve formátu PDF stáhnout v odkazu níže.

Datum akce:
Cena: 5.900 bez DPH
Kde: IKEM kongresové centrum
Registrace a další informace: Komplexní pohled na monitoring od A do Z
Akce: Komplexní pohled na monitoring od A do Z

Program akce

Úterý
 

Snídaně

Real-time monitoring, Škálovatelnost monitoringu, Umbrela monitoring

Věroš Kaplan, IT Consultant and Lecturer

Přestávka

Automatizace monitoringu, analýza a reporting

Tomáš Heřmánek, CEO & Founder of initMAX

PDF (bez video ukázek)

Oběd

Škálovatelnost, komplexní pohled na výkon, mapování datových toků a integrace

Aleš Komárek, SRE Engineer

Přestávka

Aplikační monitoring, testování a monitorování stability aplikace, KPIs, SLA

Tomáš Zajpt, Consultant

Panelová diskuse