Nový Zabbix 6.0 LTS

Tomáš Heřmánek
7 min

Zabbix verze 6.0 LTS je nyní dostupná

Zabbix LLC dnes oznámil vydání své nejnovější Long Term Support (LTS) verze dohledového systému Zabbix. Nový Zabbix 6.0 LTS přináší mnoho dlouho očekávaných funkcí a vylepšení. Verze LTS jsou hlavní součástí cyklu vydávání Zabbix a přicházejí s garantovanou 5letou podporou, která poskytuje další funkce, opravy a vylepšení v průběhu celého životního cyklu. 

Vzhledem k tomu, že instance Zabbix jsou nasazovány po celém světě pro mnoho různých scénářů použití a infrastruktur různých velikostí, cílem aktuálního vydání Zabbix 6.0 LTS je poskytovat nejžádanější funkce pokrývající mnoho různých aspektů monitorování.

Kontaktuje nás pro konzultaci zdarma Kontaktujte nás pro konzultaci a ukazku zdarma
Připravili jsme pro Vás dva tématické webináře

 

Co je nového v Zabbixu 6.0 LTS

Aktualizace na poslední verzi

REGISTROVAT SE NA WEBINÁŘE
Školení pro poslední verzi je také k dispozici VÍCE INFORMACÍ O ŠKOLENÍ
Můžete se také proklikat naším DEMO zabbixem, přihlášení proveďte pomocí tlačítka „sign in as guest„ Přihlásit se do DEMO Zabbixu

Zvýšení důležitosti a možností monitorování služeb (SLA)

Monitorování služeb prošlo podstatným přepracováním. Zabbix 6.0 LTS si klade za cíl poskytovat přidanou hodnotu pro podnikání uživatelů využitím nových funkcí monitorování Business Service (BSM). Monitoring Business Service kombinuje flexibilitu, výkon a vylepšené uživatelské rozhraní/UX, aby koncovým uživatelům poskytl nástroje, které potřebují k monitorování svých obchodních služeb a provádění automatizované analýzy hlavních příčin.

Zabbix 6.0 přináší novou funkci monitorování Business Service.

Tag-based mapping of services to problems 

  • Předchozí verze monitoringu služeb závisela na spouštěčích (triggerech) a jejich stavech. V nové verzi je tato závislost nahrazena „tag-based“ mapováním problémů pro danou službu. 
  • Konfigurace je nyní dostupná v sekci Monitoring -> Services. Separátní konfigurace v Configuration -> services již není podporovaná a dostupná.
V Zabbix 6.0 jsou triggery nahrazeny „tag-based“ mapováním problémů pro danou službu. 

Status calculation and propagation rules

  • Pro výpočet stavu rodičovské služby jsou připraveny nové flexibilní pravidla zohledňující stavy a váhy potomků.

A další nová vylepšení: 

  • Nastavení práv ke službám.
  • Alertování změny stavu služby. 
  • Klonování služeb.
Nová flexibilní pravidla zohledňující stavy a váhy potomků.

Zabbix server jako High availability cluster

S novou verzí přichází volitelné řešení vysoké dostupnosti (HA). Nativní HA řešení je navrženo pro jednoduché nasazení bez použití jakýchkoli externích nástrojů. HA řešení nemá žádné specifické požadavky na databázi. HA řešení se skládá z více instancí Zabbix serveru. Pouze jeden nod může být aktivní, ostatní nody jsou ve standby režimu a při výpadku aktivního nodu převezme jeden ze standby serverů jeho roli.

Na toto téma plánujeme workshop, proto Vám dopuručujeme nás sledovat na sociálních sítích nebo začněte odebírat nás newsletter, abyste byli neustále v obraze.

S novou verzí Zabbix 6.0 přichází volitelné řešení vysoké dostupnosti (HA).

Vstup do světa Machine learning

Díky strojovému učení je nyní detekce anomálií a základní monitorování snazší než kdy dříve. Cílem bylo poskytnout jednoduchou, ale flexibilní sadu funkcí, která uživatelům Zabbixu umožní využívat přístup strojového učení namísto spoléhání se pouze na statické prahové hodnoty problémů.

V novém Zabbix 6.0 pomáhá strojové učení k detekci anomálií.

Montioring Kubernetes

Vzhledem k tomu, že kontejnery a systémy orchestrace kontejnerů ve světě IT stále více převládají, bylo mimořádně důležité, aby nejnovější vydání Zabbix LTS poskytlo adekvátní řešení monitorování pro takové infrastruktury. Vydání Zabbix 6.0 LTS poskytuje týmům DevOps prostředky potřebné k monitorování takových prostředí. Díky podpoře monitorování pod, uzlů a interních komponent Kubernetes mají nyní uživatelé Zabbix možnost monitorovat své instance Kubernetes na více úrovních.

Zabbix 6.0 umožňuje nyní monitorovat své instance Kubernetes na více úrovních.

Vylepšený sběr dat a jejich vizualizace

Zabbix 6.0 LTS přichází s mnoha novými šablonami pro nejoblíbenější dodavatele, jako jsou Dell, Cisco, F5, Cloudflare a mnoho dalších. Kromě vylepšeného sběru dat nabízí nová verze také mnoho nových způsobů vizualizace shromážděných dat. Týmy DevOPS najdou velkou hodnotu ve schopnosti definovat geografické mapy a naplnit je sledovanými subjekty a získat tak lepší přehled o stavu firemní infrastruktury. Nová verze také poskytuje podrobnější pohled na shromážděná data pomocí zcela nové sady widgetů, jako jsou přehledy dat Top a Bottom N (Top Hosts), vizualizace stavu SLA, hodnota položky (Item Value) a další.

Dashboard v novém Zabbix 6.0. Jeho rozhraní je nyní pro uživatele více přívětivější.

Nová školení

Spolu s vydáním verze Zabbix 6.0 LTS nabízí Zabbix aktualizovanou sadu profesionálních kurzů určených pro Zabbix 6.0 LTS. Kurzy pokrývají všechny funkce Zabbix 6.0 LTS – od učení funkcí GUI a základní navigace až po nasazení složitých distribuovaných prostředí a učení vnitřního fungování interních procesů Zabbix. 

Další technické novinky

Primární klíče 

  • Při nové instalaci jsou ve všech tabulkách databáze zavedeny primární klíče. 
  • Pro zavedení primárních klíčů není dostupný automatický upgrade. Implementace je provedena pomocí manuálního upgrade history tabulek. 

Změny v makrech 

Zabbix nyní podporuje nová makra pro debugování výrazů triggerů a interních akcí: 

{TRIGGER.EXPRESSION.EXPLAIN}, {TRIGGER.EXPRESSION.RECOVERY.EXPLAIN} – částečně vyhodnocená podmínka triggeru; 

{FUNCTION.VALUE<1-9>}, {FUNCTION.RECOVERY.VALUE<1-9>} -Ntá funkce v čase události; 

Interní makra obsahují důvod, proč se stalo LLD pravidlo, nebo trigger nepodporovaným: 

{ITEM.STATE.ERROR} – pro notifikace založené na stavu Itemu; 

{LLDRULE.STATE.ERROR} – pro LLD pravidla; 

{TRIGGER.STATE.ERROR} – pro triggery založené na interní notifikaci; 

Jednoduchá makra jsou nahrazena výrazovými makry: 

  • Nová syntaxe maker (s otazníkem na pozici rozlišujícího znaku makra) byla představena ve verzi 5.4, ale stále si zachovávala starou syntax. V nové verzi je již použitá standardní syntaxe:

Zabbix 6.0

{?avg(/host/key,1h)} 

Před Zabbix 6.0

{host:key.avg(1h)}

Poziční makra již nejsou podporována:

Podpora pozičních maker ve jménech Itemů ( $1, $2, … ), která byla od verze 4.0 zastaralá, je nyní definitivně zrušena.

Všechny novinky se do článku nevešly, ale dozvíte se je na našem webináři.

Při aktualizaci dejte pozor na následující

Audit log

Všechny staré záznamy v logu budou ztraceny. 

Kontrola podporované verze databáze

Zabbix server a proxy kontroluje verzi databáze proti tabulce podporovaných verzí. V případě provozu na verzi mimo podporu nenastartuje. Pro provoz s nepodporovanou verzí je třeba zapnout AllowUnsupportedDBVersions parametr v konfiguraci. 

Podpora PCRE2

Předkompilované balíčky aktuálních verzí jsou s podporou PCRE2. Přechod z PCRE na PCRE2 může mít dopad na fungování regulárních výrazů. 

Zabbix ke stažení a další užitečné odkazy

Jako oficiální partneři a velcí fanoušci Zabbix platformy jsme schopni Vám poskytnout služby ze všech oblastí Zabbix monitoringu na té nejvyšší úrovni. Pokud by vás zajímala živá ukázka instalací Zabbixu u našich zákazníků, rádi vám ukážeme Zabbix v praxi.

Ohodnotit článek: