Nový Zabbix 6.2

Tomáš Heřmánek
5 min
Hodnocení:

Verze Zabbixu 6.2 je již zde

Nová verze Zabbixu 6.2 přináší řadu zajímavých novinek.

Kontaktuje nás pro konzultaci zdarma KONTAKTUJTE NÁS PRO KONZULTACI A UKÁZKU ZDARMA

Připravili jsme pro Váš dva tématické webináře

Co je nového v Zabbixu 6.2 (záznam webináře je již dostupný)

Aktualizace na poslední verzi

REGISTROVAT SE NA WEBINÁŘE

ZÁZNAM WEBINÁŘŮ ZDARMA

Školení pro poslední LTS  verzi (Zabbix 6.0) je již k dispozici VÍCE INFORMACÍ O ŠKOLENÍ
Můžete se také proklikat naším DEMO Zabbixem. Přihlášení proveďte pomocí tlačítka „sign in as guest„ PŘIHLÁSIT SE DO DEMO ZABBIXU

Více LDAP Serverů

V nové verzi Zabbixu se upravila možnost připojit Zabbix na více než jeden LDAP server. Toto nastavení najdete v Administrace > Authentifikace > LDAP nastavení > Nový LDAP server.

Připojení nového LDAP serveru v Zabbix 6.2.

Nová externí klíčenka

Nyní je možné ukládat některé citlivé informace ze Zabbixu do CyberArk Vault CV2. Podobně jako u ukládání „Secret text“ v HashiCorp Vault představeném v Zabbix 5.2 lze CyberArk Vault použít pro: hodnoty uživatelského makra, přihlašovací údaje pro přístup k databázi a podobně.
Zabbix poskytuje přístup pouze pro čtení k „Secret text“ v trezoru.

Viz také: Konfigurace CyberArk

Okamžité změření hodnoty nově v menu „Poslední hodnoty“

Možnost okamžitého načtení poslední hodnoty položky je nyní k dispozici na stránce s nejnovějšími údaji, a to jako tlačítko „Provést nyní“ pod seznamem položek a jako možnost v nabídce položek po kliknutí na název položky.

V předchozích verzích byla stejná funkce dostupná pouze v sekci „Konfigurace“ (formulář a seznamy pravidel pro položky/objevování).

Jako další vylepšení je nyní také možné „Spustit nyní“ závislé položky.

Možnost „spustit nyní“ závisí na oprávněních hostitele a nastavení uživatelské role.

Nové tlačítko "Provést nyní" pro okamžité změření hodnoty.

Vynucení aktualizace proxy konfigurace

Nyní je možné vynutit opětovné načtení konfigurace pro proxy ze serveru. Lze to provést dvěma způsoby:

  • pomocí příkazu řízení běhu serveru Zabbix (např. zabbix_server -R proxy_config_cache_reload) z frontendu (v seznamu proxy nebo editačním formuláři proxy)
  • Nyní je také možné, aby pasivní proxy vyžadovaly konfiguraci ze serveru pomocí příkazu config_cache_reload proxy runtime control.
Tlačítko pro opětovné načtení konfigurace pro proxy ze serveru.

Kontroly v Aktivním režimu mají nové vlastní status ikonku na úrovni zařízení

Aktivní položky Zabbix agenta nyní také ovlivňují dostupnost hostitele, jak je vidět v části Monitorování > Hostitelé nebo Konfigurace > Hosté

Nová status ikonka u kontroly aktivního režimu.

Přímý link do dokumentace

Všechny frontendové formuláře nyní mají přímé odkazy na odpovídající části dokumentace.

Frontendové formuláře nyní mají vpravo nahoře přímé odkazy na odpovídající části dokumentace.

Vlastní skupiny pro šablony

Šablony mají nově vlastní skupiny, v rámci kterých se specifikuje konkrétní oprávnění. Výhody z praxe jsou ty, že už se vám nestane, abyste měli ve skupině, kde je host i šablona, práva zapisovat do obou současně, jako tomu bylo v minulosti.

Sekce template groups v Zabbix 6.0.

Možnost ignorovat vzniklou událost

Toto nové tlačítko, které najdete v sekci „Monitoring > Problémy“, umožní ignorovat vámi vybraný konkrétní problém v seznamu problémů. Můžete si také zvolit, na jak dlouho chcete problém schovat – buď na základě limitace času, nebo až do manuálního odvolání.

Nové tlačítko pro ignorovnání problému. Zvolit můžete i na jak dlouho chcete problém schovat.

Možnost ručního nalinkování šablony u hostů vytvořených přes LLD

Šablony lze nyní ručně propojit s hosty vytvořenými přes LLD (low-level discovery). Dříve mohly hosté z LLD používat pouze sadu šablon definovanou v konfiguraci prototypu hostitele. Šablony zděděné z prototypu hostitele nelze nyní odpojit od nalezeného hostitele.

Propojení šablony s hosty vytvořenými přes LLD.

Možnost ruční změny maker u hostů vytvořených přes LLD

Makra lze nyní ručně měnit na hostech vytvořenými přes LLD (low-level discovery). Dříve mohly hosté z LLD používat pouze makra definovaná v konfiguraci prototypu hostitele a Šablon. Nyní lze makra měnit a definovat dle potřeby, přímo na úrovni hosta.

Makra lze upravit nebo odstranit na úrovni hosta.

Vylepšené možnosti widgetu pro grafy

Vylepšené možnosti widgetu pro grafy v Zabbix 6.2.
Minimum, průměr a maximum v grafu.

Další technické novinky

Položky (Items)

Okamžitá kontrola pro nově vzniklé položky

  • Dříve byly nově přidané položky nejprve kontrolovány v náhodném čase v rámci intervalu aktualizace. Nyní budou nové položky a pravidla zjišťování zkontrolovány do 60 sekund od jejich vytvoření, pokud nemají naplánovaný nebo flexibilní interval aktualizace s parametrem Interval aktualizace nastaveným na 0.

Okamžitá kontrola pro nově vzniklé položky

  • Zabbix nyní poskytuje nativní řešení pro zjišťování běžících procesů OS. Novou položku proc.get[] lze v pravidlech zjišťování použít k vrácení seznamu běžících procesů/vlákna nebo souhrnných dat seskupených podle názvu procesu.

VMware vSphere Distributed Switch ports

Nyní jsou k dispozici dvě nové položky pro zjišťování a monitorování portů pro VMware vSphere:

  • vmware.dvswitch.discovery[]
  • vmware.dvswitch.fetchports.get[]

Frontend

Minimální verze PHP  

Minimální požadovaná verze PHP byla zvýšena ze 7.2.5 na 7.4.0.

Aktualizace widgetu hodin  

Nově máte možnost využít kromě analogové verze i digitalní verzi hodin.

Nový widget digitální verze hodin v Zabbix 6.0.

Bezpečné hashování hesel

V Zabbix 5.0 byl algoritmus hašování hesel změněn z MD5 na bezpečnější bcrypt. Kryptografie MD5 však zůstala podporována, aby byla zajištěna plynulá aktualizace z předchozích verzí. Hash MD5 byl použit pouze pro některé uživatele při prvním přihlášení po upgradu – pro převod hesel s nespolehlivými hashemi z MD5 na bcrypt. Nyní byla podpora kryptografie MD5 zcela zrušena.

Zabbix ke stažení a další užitečné odkazy

  • Zabbix 6.2 je ke stažení zde: www.zabbix.com/download
  • Nových funkcí je mnohem víc, proto přidáváme odkaz, kde je najdete všechny pohromadě: https://www.zabbix.com/whats_new_6_2.
  • Kompletní dokumentaci k nové verzi najdete zde: https://www.zabbix.com/documentation/6.2/en/manual/introduction/whatsnew620

Jako oficiální partneři a velcí fanoušci Zabbix platformy jsme schopni Vám poskytnout služby ze všech oblastí Zabbix monitoringu na té nejvyšší úrovni. Pokud by vás zajímala živá ukázka instalací Zabbixu u našich zákazníků, rádi vám ukážeme Zabbix v praxi

Ohodnotit článek: