Nový Zabbix 6.2

Tomáš Heřmánek
5 min
Hodnocení:

Verze Zabbix 6.2 je již zde

Nová verze Zabbix 6.2 přináší řadu zajímavých novinek.

Kontaktuje nás pro konzultaci zdarma KONTAKTUJTE NÁS PRO KONZULTACI A UKÁZKU ZDARMA

Připravili jsme pro Váš dva tématické webináře

Co je nového v Zabbixu 6.2 (záznam webináře je již dostupný)

Aktualizace na poslední verzi

REGISTROVAT SE NA WEBINÁŘE

ZÁZNAM WEBINÁŘŮ ZDARMA

Školení pro poslední LTS  verzi (Zabbix 6.0) je již k dispozici VÍCE INFORMACÍ O ŠKOLENÍ
Můžete se také proklikat naším DEMO Zabbixem. Přihlášení proveďte pomocí tlačítka „sign in as guest„ PŘIHLÁSIT SE DO DEMO ZABBIXU

Více LDAP Serverů

V nové verzi Zabbixu se upravila možnost připojit Zabbix na více než jeden LDAP server. Toto nastavení najdete v Administrace > Authentifikace > LDAP nastavení > Nový LDAP server.

Připojení nového LDAP serveru v Zabbix 6.2.

Nová externí klíčenka

Nyní je možné ukládat některé citlivé informace ze Zabbixu do CyberArk Vault CV2. Podobně jako u ukládání „Secret text“ v HashiCorp Vault představeném v Zabbix 5.2 lze CyberArk Vault použít pro: hodnoty uživatelského makra, přihlašovací údaje pro přístup k databázi a podobně.
Zabbix poskytuje přístup pouze pro čtení k „Secret text“ v trezoru.

Viz také: Konfigurace CyberArk

Okamžité změření hodnoty nově v menu „Poslední hodnoty“

Možnost okamžitého načtení poslední hodnoty položky je nyní k dispozici na stránce s nejnovějšími údaji, a to jako tlačítko „Provést nyní“ pod seznamem položek a jako možnost v nabídce položek po kliknutí na název položky.

V předchozích verzích byla stejná funkce dostupná pouze v sekci „Konfigurace“ (formulář a seznamy pravidel pro položky/objevování).

Jako další vylepšení je nyní také možné „Spustit nyní“ závislé položky.

Možnost „spustit nyní“ závisí na oprávněních hostitele a nastavení uživatelské role.

Nové tlačítko "Provést nyní" v Zabbix 6.2 pro okamžité změření hodnoty.

Vynucení aktualizace proxy konfigurace

Nyní je možné vynutit opětovné načtení konfigurace pro proxy ze serveru. Lze to provést dvěma způsoby:

  • pomocí příkazu řízení běhu serveru Zabbix (např. zabbix_server -R proxy_config_cache_reload) z frontendu (v seznamu proxy nebo editačním formuláři proxy)
  • Nyní je také možné, aby pasivní proxy vyžadovaly konfiguraci ze serveru pomocí příkazu config_cache_reload proxy runtime control.
Tlačítko pro opětovné načtení konfigurace pro proxy ze serveru.

Kontroly v Aktivním režimu mají nové vlastní status ikonku na úrovni zařízení

Aktivní položky Zabbix agenta nyní také ovlivňují dostupnost hostitele, jak je vidět v části Monitorování > Hostitelé nebo Konfigurace > Hosté

Nová status ikonka u kontroly aktivního režimu.

Všechny frontendové formuláře nyní mají přímé odkazy na odpovídající části dokumentace.

V Zabbix 6.2 mají nyní frontendové formuláře vpravo nahoře přímé odkazy na odpovídající části dokumentace.

Vlastní skupiny pro šablony

Šablony mají nově vlastní skupiny, v rámci kterých se specifikuje konkrétní oprávnění. Výhody z praxe jsou ty, že už se vám nestane, abyste měli ve skupině, kde je host i šablona, práva zapisovat do obou současně, jako tomu bylo v minulosti.

Sekce template groups v Zabbix 6.0.

Možnost ignorovat vzniklou událost

Toto nové tlačítko, které najdete v sekci „Monitoring > Problémy“, umožní ignorovat vámi vybraný konkrétní problém v seznamu problémů. Můžete si také zvolit, na jak dlouho chcete problém schovat – buď na základě limitace času, nebo až do manuálního odvolání.

Nové tlačítko pro ignorovnání problému. Zvolit můžete i na jak dlouho chcete problém schovat.

Možnost ručního nalinkování šablony u hostů vytvořených přes LLD

Šablony lze nyní ručně propojit s hosty vytvořenými přes LLD (low-level discovery). Dříve mohly hosté z LLD používat pouze sadu šablon definovanou v konfiguraci prototypu hostitele. Šablony zděděné z prototypu hostitele nelze nyní odpojit od nalezeného hostitele.

Propojení šablony s hosty vytvořenými přes LLD.

Možnost ruční změny maker u hostů vytvořených přes LLD

Makra lze nyní ručně měnit na hostech vytvořenými přes LLD (low-level discovery). Dříve mohly hosté z LLD používat pouze makra definovaná v konfiguraci prototypu hostitele a Šablon. Nyní lze makra měnit a definovat dle potřeby, přímo na úrovni hosta.

Makra lze upravit nebo odstranit na úrovni hosta.

Vylepšené možnosti widgetu pro grafy

Vylepšené možnosti widgetu pro grafy v Zabbix 6.2.
Minimum, průměr a maximum v grafu.

Další technické novinky

Položky (Items)

Okamžitá kontrola pro nově vzniklé položky

  • Dříve byly nově přidané položky nejprve kontrolovány v náhodném čase v rámci intervalu aktualizace. Nyní budou nové položky a pravidla zjišťování zkontrolovány do 60 sekund od jejich vytvoření, pokud nemají naplánovaný nebo flexibilní interval aktualizace s parametrem Interval aktualizace nastaveným na 0.

Okamžitá kontrola pro nově vzniklé položky

  • Zabbix nyní poskytuje nativní řešení pro zjišťování běžících procesů OS. Novou položku proc.get[] lze v pravidlech zjišťování použít k vrácení seznamu běžících procesů/vlákna nebo souhrnných dat seskupených podle názvu procesu.

VMware vSphere Distributed Switch ports

Nyní jsou k dispozici dvě nové položky pro zjišťování a monitorování portů pro VMware vSphere:

  • vmware.dvswitch.discovery[]
  • vmware.dvswitch.fetchports.get[]

Frontend

Minimální verze PHP  

Minimální požadovaná verze PHP byla zvýšena ze 7.2.5 na 7.4.0.

Aktualizace widgetu hodin  

Nově máte možnost využít kromě analogové verze i digitalní verzi hodin.

Nový widget digitální verze hodin v Zabbix 6.2.

Bezpečné hashování hesel

V Zabbix 5.0 byl algoritmus hašování hesel změněn z MD5 na bezpečnější bcrypt. Kryptografie MD5 však zůstala podporována, aby byla zajištěna plynulá aktualizace z předchozích verzí. Hash MD5 byl použit pouze pro některé uživatele při prvním přihlášení po upgradu – pro převod hesel s nespolehlivými hashemi z MD5 na bcrypt. Nyní byla podpora kryptografie MD5 zcela zrušena.

Zabbix ke stažení a další užitečné odkazy


Jako oficiální partneři a velcí fanoušci Zabbix platformy jsme schopni Vám poskytnout služby ze všech oblastí Zabbix monitoringu na té nejvyšší úrovni. Pokud by vás zajímala živá ukázka instalací Zabbixu u našich zákazníků, rádi vám ukážeme Zabbix v praxi.

Ohodnotit článek: