Nový Zabbix 6.4 je zde

Tomáš Heřmánek
6 min
Hodnocení:

Verze Zabbix 6.4 je zde

Nová verze Zabbix 6.4 přináší řadu zajímavých novinek.

Kontaktuje nás pro konzultaci zdarma KONTAKTUJTE NÁS PRO KONZULTACI A UKÁZKU ZDARMA

Připravujeme pro Váš tři tématické webináře

CO JE NOVÉHO V ZABBIXU 6.4

AKTUALIZACE NA POSLEDNÍ VERZI 6.4

AUTOMATIZACE SPRÁVY UŽIVATELŮ V ZABBIXU

Školení pro poslední LTS  verzi (Zabbix 6.0) je již k dispozici VÍCE INFORMACÍ O ŠKOLENÍ
Můžete se také proklikat naším DEMO Zabbixem. Přihlášení proveďte pomocí tlačítka „sign in as guest„ PŘIHLÁSIT SE DO DEMO ZABBIXU

Nové rozložení menu

Nová verze přináší aktualizované rozvržení menu, ve kterém došlo k těmto změnám:

 • Dashboardy dostaly vlastní samostatnou položku
 • Vznikla nová nabídka Alerts, která sdružuje vše ohledně alertingu včetně všech typů akcí (TriggerActions, ServiceActions atd.)
 • Přidána byla také nová nabídka Users obsahující vše ohledně správy uživatelů, jako jsou User groups (Skupiny uživatelů), User roles (Role uživatelů), Users (Uživatelé), API tokens (Tokeny API) a Authentication (Ověřování)
 • Zatím poslední novinkou je nová nabídka Data collection (Sběr dat), ta nahrazuje předchozí nabídku Configuration (Konfigurace) a obsahuje podsekce, které se týkají konfigurace sběru dat.
Nové rozložení menu v nové verzi Zabbix 6.4

Podpora Zabbix serveru pro starší verze proxy

V prostředí server-proxy je upgrade výrazně flexibilnější. Nyní Zabbix server oficiálně podporuje shromažďování dat, provádění vzdálených příkazů a okamžité kontroly hodnoty položek prostřednictvím zastaralých proxy serverů, které nejsou starší než předchozí verze LTS serveru Zabbix.

Vylepšené kontextové nabídky

Kontextové nabídky pro items, hosts a events prošly značným vylepšením.

Kontextová nabídka hosta nyní nabízí možnosti přechodu na seznam itemů, triggerů, discovery rules nebo webových scénářů.

Došlo k vylepšení kontextových nabídek pro items, hosts a events.

V kontextové nabídce pro Item lze nyní:

 • zobrazit a prokliknout na triggery navázané na item
 • vytvořit trigger, dependent item nebo discovery rule navázané na vybranou položku
 • prokliknout na Latest data vybrané položky
Nyní lze zobrazit a prokliknout triggery navázané na item.

A konečně kontextová nabídka eventu nyní nabízí možnost:

 • potvrdit nebo aktualizovat problém
 • zobrazit všechny položky používané spouštěčem problému a přejít ke konfiguraci kterékoli z nich
Dále lze zobrazit položky používané spouštěčem problému a přejít ke konfiguraci kterékoli z nich.

Automatizace vytváření účtů z LDAP a SAML

Možnost automatického vytváření uživatelů je dlouho očekávanou a žádanou novinkou. Od verze Zabbixu 6.4 je tedy možné spravovat uživatele a jejich oprávnění, včetně mapování na skupiny, prostřednictvím AD, LDAP nebo SAML.

Automatické vytváření uživatelů je žádanou novinkou v Zabbix 6.4

Snadnější konfigurace typu média (Media Type) pro Gmail a Office365

Uživatelé Gmailu nebo Office365 mohou nyní využívat snadnější konfiguraci typu média. Nové pole Email provider v konfiguraci typu poštovního média umožňuje vybrat předkonfigurované možnosti pro Gmail a Office 365 (vedle možnosti „Generic SMTP“, která funguje stejně jako dříve).

Snadnější konfigurace typu média pro Gmail a Office365

Vyberete-li O365 nebo Gmail je nyní vyžadována pouze e-mailová adresa a heslo. Zabbix automaticky vyplní všechna požadovaná nastavení pro tyto typy médií aktuálními/doporučenými hodnotami, tj. server SMTP, port serveru SMTP, helo SMTP a zabezpečení připojení.

U Office 365 nebo Gmail nyní Zabbix automaticky vyplní všechna požadovaná nastavení doporučenými hodnotami

Dynamická barva pozadí pro widget Item Value

Widget Hodnota položky nyní umožňuje konfigurovat dynamickou barvu pozadí na základě nastavených prahových hodnot a poslední přijaté hodnoty.

Widget hodnota položky s dynamickou změnou barev
Item Value widget na Dashboardu
U widgetu hodnoty položky si můžete zvolit barvy na základě nastavených prahových hodnot
Konfigurace Item Value widgetu

Povinné zadání starého hesla při změně hesla

Nově bude při změně hesla vyžadováno zadání původního hesla.

Při změně hesla musíte nyní zadat i to staré.

Optimalizace SNMP

Byla přepracována část SNMP volání využívajcí BULK volání. Nově Zabbix přistupuje k více metrikám stejně jako standartní bulk volání. Tato úprava například řeší, problemy při využítí proxy a SNMP Discovery, kdy zabbix nebyl schopen nareportovat veškerá data a nebo se v Zabbixu objevila hláška: „SNMP error: noCreation (That table does not support row creation or that object can not ever be created)“.

V novém Zabbix 6.4 je optimalizována část SNMP volání využívající BULK volání

Nový item snmp.walk

Od Zabbixu verze 6.4 je k dispozici nový item snmp.walk[], vracející víceřádkový seznam hodnot.

Například snmp.walk[1.3.6.1.2.1.2.2.1.2,1.3.6.1.2.1.2.2.1.3] vrátí:

.1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.1 = STRING: "lo"
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.2 = STRING: "ens33"
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.3 = STRING: "ens37"
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.1 = INTEGER: 24
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.2 = INTEGER: 6
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.3 = INTEGER: 6

Nové možnosti preprocessingu

V souvislosti se změnami v SNMP přibyly i dvě nové, velice užitečné, možnosti preprocessingu:

 • SNMP walk value – Vybere hodnotu podle zadaného názvu OID/MIB a použije na ni zvolené formátování.
 • SNMP walk to JSON – Převede SNMP do formátu JSON.

Příčina a příznaky problémů

V novém Zabbixu 6.4, přibyla i možnost označit vzniklé eventy jako vedlejší symptom většího problému. Například když selže switch, že je problém se switchem a vše ostatní je symptom nikoli hlavní problém. Stačí vybrat všechny problémy a kliknout na název eventu, který chcete označit za ten hlavní.

U seznamu problémů lze vzniklé eventy označit jako vedlejší symptom většího problému

Ack odkaz přejmenován na update

Ack (Potvrzení) odkaz v seznamu problémů byl přejmenován na Update, aby název lépe odrážel možnosti, které jsou v posledních verzích k dispozici pro aktualizaci problémů.

Ack odkaz v seznamu problémů byl přejmenován na Update

Verzování šablon

U šablon se nyní zobrazuje její verze a vendor. Jedná se o další krok k verzování šablon přímo v Zabbixu. Zatím se jedná pouze o vizualizaci nikoliv o samotné verzování, už ale máme myšlenku jak tuto funkcionalitu využít pro Zabbix modul s napojenim na git.

U šablon se nyní ukazuje její verze a vendor

Podpora streamování metrik a událostí do externích systémů přes HTTP

Nově bude možné v reálném čase přeposílat metriky do dalších systémů. Konkrétně se dají zasílat naměřené metriky a vzniklé události. Je zde možné filtrovat pomocí TAGů a je zde i možnost navolit si přihlášení na cílový konektor a to jménem a heslem a nebo certifikátem. Další možnosti jsou například zvolení počtu paralelních spojení a zda se posílají zprávy dávkově nebo jednotlivě. Volání probíhá metodou POST.

Příklad odeslaného požadavku:

POST / HTTP/1.1
Host: log-management.initmax.cz
Accept: */*
Accept-Encoding: deflate, gzip, br
Content-Type: application/x-ndjson
Content-Length: 4869{"host":{"host":"demo.initmax.cz","name":"demo.initmax.cz"},"groups":["Zabbix","Connector","DEMO"],"item_tags":[{"tag":"Target","value":"OpenSearch"},{"tag":"Target","value":"WAZUH"}],"itemid":147414,"name":"Demo item value, % free","clock":1675972194,"ns":97908485,"value":99.745535424749832,"type":0}
Přihlášení na cílový konektor

Import konfigurace

Do konfiguračního formuláře pro import šablon/hostů přibyla nová možnost importovat vše. Pokud zaškrtnete Vše, budou pro import označeny nebo odznačeny všechny importovatelné položky.

Chcete-li zobrazit seznam možností v pravidlech importu, je nyní nutné zaškrtnout políčko Rozšířené možnosti.

Další změnou je, že možnost Odstranit chybějící je nyní ve výchozím nastavení zaškrtnuta.

Nový framework pro widgety a dokumentace pro vývojáře

V Zabbix dokumentaci nově naleznete sekci s návody na použítí nového frameworku s funkčním příkladem na novém budíkovém widgetu.

Widget je k vidění na našem DEMO zabbixu.

Demo Zabbix naleznete zde: https://www.initmax.cz/zabbix/

Dokumentece k frameworku: zde

Nový framework pro widgety v Zabbix 6.4

Nové šablony

 • AWS RDS instance by HTTP
 • AWS S3 bucket by HTTP
 • Azure by HTTP
 • OPNsense by SNMP
 • Cisco Meraki dashboard by HTTP
 • Veeam Backup and Replication by HTTP
 • Veeam Backup Enterprise Manager by HTTP

Zabbix ke stažení a další užitečné odkazy


Jako oficiální partneři a velcí fanoušci Zabbix platformy jsme schopni Vám poskytnout služby ze všech oblastí Zabbix monitoringu na té nejvyšší úrovni. Pokud by vás zajímala živá ukázka instalací Zabbixu u našich zákazníků, rádi vám ukážeme Zabbix v praxi.

Ohodnotit článek: