Nový Zabbix 6.4 je již téměř zde

Tomáš Heřmánek
4 min
Hodnocení:

Verze Zabbix 6.4 je již téměř zde

Nová verze Zabbix 6.4 přináší řadu zajímavých novinek. ČLÁNEK PRŮBĚŽNĚ DOPLŇUJEME

Kontaktuje nás pro konzultaci zdarma KONTAKTUJTE NÁS PRO KONZULTACI A UKÁZKU ZDARMA

Připravujeme pro Váš dva tématické webináře

Co je nového v Zabbix 6.4

Aktualizace na poslední verzi

Již brzy

Již brzy

Školení pro poslední LTS  verzi (Zabbix 6.0) je již k dispozici VÍCE INFORMACÍ O ŠKOLENÍ
Můžete se také proklikat naším DEMO Zabbixem. Přihlášení proveďte pomocí tlačítka „sign in as guest„ PŘIHLÁSIT SE DO DEMO ZABBIXU

Nové rozložení menu

Nová verze přináší aktualizované rozvržení menu, ve kterém došlo k těmto změnám:

 • Dashboardy dostaly vlastní samostatnou položku
 • Vznikla nová nabídka Alerts, která sdružuje vše ohledně alertingu včetně všech typů akcí (TriggerActions, ServiceActions atd.)
 • Přidána byla také nová nabídka Users obsahující vše ohledně správy uživatelů, jako jsou User groups (Skupiny uživatelů), User roles (Role uživatelů), Users (Uživatelé), API tokens (Tokeny API) a Authentication (Ověřování)
 • Zatím poslední novinkou je nová nabídka Data collection (Sběr dat), ta nahrazuje předchozí nabídku Configuration (Konfigurace) a obsahuje podsekce, které se týkají konfigurace sběru dat.

Vylepšené kontextové nabídky

Kontextové nabídky pro items, hosts a events prošly značným vylepšením.

Kontextová nabídka hosta nyní nabízí možnosti přechodu na seznam itemů, triggerů, discovery rules nebo webových scénářů.

V kontextové nabídce pro Item lze nyní:

 • zobrazit a prokliknout na triggery navázané na item
 • vytvořit trigger, dependent item nebo discovery rule navázané na vybranou položku
 • prokliknout na Latest data vybrané položky

A konečně kontextová nabídka eventu nyní nabízí možnost:

 • potvrdit nebo aktualizovat problém
 • zobrazit všechny položky používané spouštěčem problému a přejít ke konfiguraci kterékoli z nich

Automatizace vytváření účtů z LDAP a SAML

Možnost automatického vytváření uživatelů je dlouho očekávanou a žádanou novinkou. Od verze Zabbixu 6.4 je tedy možné spravovat uživatele a jejich oprávnění, včetně mapování na skupiny, prostřednictvím AD, LDAP nebo SAML.

Snadnější konfigurace typu média (Media Type) pro Gmail a Office365

Uživatelé Gmailu nebo Office365 mohou nyní využívat snadnější konfiguraci typu média. Nové pole Email provider v konfiguraci typu poštovního média umožňuje vybrat předkonfigurované možnosti pro Gmail a Office 365 (vedle možnosti „Generic SMTP“, která funguje stejně jako dříve).

Vyberete-li O365 nebo Gmail je nyní vyžadována pouze emailová adresa a heslo. Zabbix automaticky vyplní všechna požadovaná nastavení pro tyto typy médií aktuálními/doporučenými hodnotami, tj. server SMTP, port serveru SMTP, helo SMTP a zabezpečení připojení.

Dynamická barva pozadí pro widget Item Value

Widget Hodnota položky nyní umožňuje konfigurovat dynamickou barvu pozadí na základě nastavených prahových hodnot a poslední přijaté hodnoty.

Item Value widget na Dashboardu
Konfigurace Item Value widgetu

Povinné zadání starého hesla při změně hesla

Nově bude při změně hesla vyžadováno zadání původního hesla.

Optimalizace SNMP

Byla přepracována část SNMP volání využívajcí BULK volání. Nově Zabbix přistupuje k více metrikám stejně jako standartní bulk volání. Tato úprava například řeší, problemy při využítí proxy a SNMP Discovery, kdy zabbix nebyl schopen nareportovat veškerá data a nebo se v Zabbixu objevila hláška: „SNMP error: noCreation (That table does not support row creation or that object can not ever be created)“.

Nový item snmp.walk

Od Zabbixu verze 6.4 je k dispozici nový item snmp.walk[], vracející víceřádkový seznam hodnot.

Například snmp.walk[1.3.6.1.2.1.2.2.1.2,1.3.6.1.2.1.2.2.1.3] vrátí:

.1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.1 = STRING: "lo"
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.2 = STRING: "ens33"
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.3 = STRING: "ens37"
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.1 = INTEGER: 24
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.2 = INTEGER: 6
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.3 = INTEGER: 6

Nové možnosti preprocessingu

V souvislosti se změnami v SNMP přibyly i dvě nové, velice užitečné, možnosti preprocessingu:

 • SNMP walk value – Vybere hodnotu podle zadaného názvu OID/MIB a použije na ni zvolené formátování.
 • SNMP walk to JSON – Převede SNMP do formátu JSON.

Příčina a příznaky problémů

V novém Zabbixu 6.4, přibyla i možnost označit vzniklé eventy jako vedlejší symptom většího problému. Například když selže switch, že je problém se switchem a vše ostatní je symptom nikoli hlavní problém. Stačí vybrat všechny problémy a kliknout na název eventu, který chcete označit za ten hlavní.

Nové šablony

 • AWS RDS instance by HTTP
 • AWS S3 bucket by HTTP
 • Azure by HTTP
 • OPNsense by SNMP

Zabbix ke stažení a další užitečné odkazy


Jako oficiální partneři a velcí fanoušci Zabbix platformy jsme schopni Vám poskytnout služby ze všech oblastí Zabbix monitoringu na té nejvyšší úrovni. Pokud by vás zajímala živá ukázka instalací Zabbixu u našich zákazníků, rádi vám ukážeme Zabbix v praxi

Ohodnotit článek: