Použití Google map v Zabbix Geomap widgetu

V tomto návodu si ukážeme, jak nastavit Google mapy pro použití v Zabbixu a jeho Geomap widgetu, a zároveň si spolu projdeme všechna jednotlivá nastavení.

Globální nastavení pro geografické mapy

Nejprve si v nastavte použití Google map v globálním nastavení.

Pozor: Toto nastavení je pro celou instanci Zabbixu jednotné, a tudíž ovlivní všechny použité mapové podklady!

Nastavení proveďte pod uživatelem s právy „Superdamin“, a to v sekci Administration -> General -> Geographical maps.

V časti Tile provider vyberete položku Other.

Do sekce Tile URL vložte následující adresu, a to přesně takto – i se zástupnými znaky proměnných v parametrech tohoto URL:

http://mt0.google.com/vt/lyrs=m&hl=cs&x={x}&y={y}&z={z}

Parametry xy slouží k definici souřadnic místa zobrazovaného na mapovém podkladu a parametr z je pak výchozí hodnota přiblížení (zoom level).

Konkrétní hodnoty těchto parametrů se pak budou definovat přímo v dashboardu, na úrovni Geomap widgetu.

Jazyk mapového podkladu lze změnit parametrem hl, tedy hl=en pro angličtinu hl=cs pro čestinu a hl=sk pro slovenštinu.

Můžete si také vybrat jaké podkladové mapy se mají v náhledu zobrazovat.

K tomu slouží parametr lyrs (layers), který má následující možnosti:

  • h (pouze cesty)
  • m (standardní mapa)
  • p (standardní mapa + terén)
  • r (upravená standardní mapa)
  • s (satelitní)
  • t (pouze terén)
  • y (hybridní)

Do sekce Attribution text vložte copyright společnosti Google:

Map data ©2024 Google

V sekci Max zoom level zadejte hodnotu maximálního přiblížení geomapy. V oficiální dokumentaci Google najdeme informaci o rozsahu této hodnoty 0 – 18, a proto zvolte doporučený maximální limit, tedy hodnotu 18.

Tím jste dokončili globální nastavení geografických map pro Google mapy. Nastavení uložte kliknutím na tlačítko Update a můžete se přesunout na tvorbu widgetu.

Vytvoření dashboardu s Geomap widgetem

Geomap widget svá data o poloze může získat buďto z Inventory daného hosta (pole „Latitude“ a „Longitude“), anebo můžete toto nastavení zafixovat ručně – přímo v nastavení widgetu samotného.

V nastavení widgetu, v sekci Initial view tedy nastavíte souřadnice ve formátu desetinných stupňů, a v pořadí zeměpisná šířka a délka (Latitude, Longitude), oddělených čárkou.

Třetí parametr v této sekci je volitelný a je jím implicitní úroveň přiblížení. V našem případě ji nastavíme na maximální dostupný, tedy hodnotu 18.

Zde pak můžete vidět finální dashboard s geomap widgetem.